Aktualności
Rozlicz się przez internet

Rozlicz się przez internet

Rozpoczął się okres składania deklaracji podatkowych, który potrwa do 30 kwietnia. Dzięki inicjatywie władz miasta mieszkańcy nie muszą stać w kolejkach w urzędzie skarbowym.

Od 20 lutego do 30 kwietnia, od 8.00 do 15.00, w pokoju nr 23, dostępny jest komputer, przy którym można samodzielnie wypełnić deklarację PIT-37 oraz wysłać ją drogą elektroniczną do skarbówki. Do rozliczenia potrzebne będą: informacja o osiągniętych w 2013 r. dochodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-40 lub PIT-8C), zeznanie za poprzedni okres podatkowy (np. PIT-37 za 2012 r.) lub informację o wysokości osiągniętych przychodów w 2012 r. (niezbędne do podpisu i wysyłki e-deklaracji). Osoby korzystające z ulg podatkowych, np. na dziecko, powinny pamiętać o zabraniu jego numeru PESEL. W przypadku pozostałych ulg – wyliczonej kwoty ulgi podlegającej odliczeniu.

EW