Aktualności
Rozliczenie w urzędzie miasta

Rozliczenie w urzędzie miasta

Do 30 kwietnia w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pok. 23 (od poniedziałku do piątku, od 8.00-15.00) czynny będzie punkt samodzielnej wysyłki deklaracji elektronicznych.

UM udostępnia komputer z dostępem do internetu. Przy jego użyciu osoba zainteresowana będzie mogła samodzielnie rozliczyć zeznanie roczne PIT-37 oraz wysłać je w formie elektronicznej. Do wypełnienia i przesłania rozliczenia rocznego niezbędne są następujące dokumenty: – informacje o osiągniętych w 2013 roku dochodach (dokumenty PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A, PIT-8C), – zeznanie za poprzedni okres podatkowy (np. PIT-37 za 2012 r.) lub informacja o wysokości osiągniętych przychodów w 2012 r. (niezbędne do podpisu i wysyłki e-deklaracji). W przypadku korzystania z ulg podatkowych: – ulgi na dzieci – numer PESEL dziecka/dzieci lub imię, nazwisko i datę urodzenia, – pozostałe ulgi – wyliczone kwoty ulgi podlegające odliczeniu w zeznaniu rocznym.

KL