Aktualności
Rozpoczęli modernizację

Rozpoczęli modernizację

Na pierwszy kwartał przyszłego roku planowane jest zakończenie prac związanych z modernizacją miejscowej oczyszczalni ścieków. Jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez samorząd gminy będzie kosztowała ponad 1,8 mln zł.

Wybudowany blisko dwie dekady temu obiekt to układ komór z punktem zlewnym, poletkiem ociekowym piasku i budynkiem socjalno-technicznym. Z powodu złego stanu technicznego urządzeń, trzeba je natychmiast zastąpić nowymi, by zmniejszyć choćby ryzyko poważnych awarii. W ramach rozpoczętych właśnie prac planowana jest m.in. wymiana pompy i armatura wodno-kanalizacyjna oraz gruntowny remont budynku socjalno-technicznego. Projekt zakłada również wymianę i uzupełnienie ogrodzenia oraz remont drogi dojazdowej i placu manewrowego. Inwestycja została dofinansowana kwotą 0,5 mln zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

MLS