Aktualności
Rozpoczynają remont

Rozpoczynają remont

Wkrótce rozpocznie się modernizacja na odcinku drogi powiatowej między Zahajkami i Przechodziskiem.

21 marca starosta bialski Mariusz Filipiuk podpisał umowę z wykonawcą prac. Koszt przedsięwzięcia w ponad 63% dofinansowanego środkami unijnymi szacowany jest na ponad 2,7 mln zł. Oprócz poszerzenia jezdni i położenia nowej nawierzchni drogowcy wyremontują przepusty, przebudują i utwardzą zjazdy na pola i posesje, a także wykonają niezbędne oznakowanie i nowe nasadzenia drzew. Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 813 w Zahajkach do kaplicy pw. św. Jana Chrzciciela w Przechodzisku. Zakończenie i oddanie inwestycji do użytku mieszkańców planowane jest na koniec listopada.

 

MLS