Kultura
Źródło:
Źródło:

Rozwijają talenty

W niedzielę, 3 lipca, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się widowisko pt. „Świat jest teatrem”.

 
Przedstawienie zorganizowano w ramach projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta, pod nazwą „Świat jest teatrem – zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie aktywności dzieci na rzecz rozwoju talentów artystycznych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o dodatkowe zajęcia oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia i potrwa do 31 października. Bierze w nim udział 60 uczniów. W ramach przedsięwzięcia odbywają się warsztaty teatralne, artystyczno-taneczne i plastyczne, jak również wyjazdy do teatru i filharmonii, spotkania z zawodowymi aktorami oraz przedstawienia dla społeczności lokalnej.

Niedzielne widowisko było swoistą prezentacją dotychczasowych osiągnięć uczestników projektu. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiła grupa artystyczno-taneczna z programem pt. „Najważniejsza jest rodzina”. Sceną zawładnęli także młodzi adepci sztuki teatralnej, którzy wystawili spektakl pt. „Nie ma tego złego”. Wysoki poziom występów świadczył o dużym wkładzie pracy uczestników oraz przygotowujących ich nauczycieli. Popisom na estradzie towarzyszyła wystawa prac dzieci biorących udział w warsztatach plastycznych. Wszystkie wyeksponowane dzieła były bardzo starannie wykonane i zachwycały swoją oryginalnością i urokiem.

Michał Sztelmach