Aktualności
Rusza program Wyprawka szkolna

Rusza program Wyprawka szkolna

Do 5 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. W tym roku rządowy program „Wyprawka szkolna” obejmie pomocą uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w nowym roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 5 września. Wzory wniosków znajdują się w szkołach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu miasta.

Nowe przepisy modyfikują katalog uczniów objętych programem „Wyprawka szkolna”. Wyłączeni zostali z niego m.in. uczniowie klasy I szkoły podstawowej, którym zapewniony zostanie bezpłatny podręcznik.

KO