Region
Źródło: HAH
Źródło: HAH

Ruszył nabór ofert

Po kilku latach przerwy w budżecie Mazowsza znalazły się środki dla organizacji pozarządowych. Na ten cel przeznaczono ponad 10,3 mln zł. Na wsparcie finansowe mogą również liczyć jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dla nich w budżecie województwa zarezerwowano 3 mln zł.

Najważniejsze zadania organizacji pozarządowych to lokalne inicjatywy. Aby skutecznie działać na rzecz społeczności, stowarzyszenia muszą być wyposażone w wiedzę, kompetencje czy specjalistyczne usługi. - Myślę, że te pieniądze bardzo pomogą organizacjom pozarządowym w powrocie do aktywności - podkreślił marszałek Adam Struzik podczas konferencji, która odbyła się 5 lutego w Siedlcach.

Nabór ofert potrwa do 28 lutego, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 26 kwietnia. Kwota dofinansowania dla jednej oferty to maksymalnie 30 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a więc m.in. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe czy kościelne osoby prawne.

Nauka, bezpieczeństwo i zdrowie

Na inicjatywy wspierające uczniów uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych, zarezerwowano 70 tys. zł. W budżecie Mazowsza znalazły się również środki na inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowane do całych rodzin, w tym seniorów. Mogą to być zarówno spotkania z ekspertami czy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, jak i pikniki, festyny, pokazy na symulatorach oraz konkursy wiedzy. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty to 40 tys. zł. Nabór ruszył 5 lutego i potrwa do 26 lutego. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17 maja.

W tym roku przeznaczono także pieniądze na promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza. – Niestety, badania wskazują, że 40% populacji ma z tym problemy. Nie zawsze są to choroby psychiczne, ale też problemy adaptacyjne, zaburzenia. Nasz konkurs dotyczy m.in. budowania tolerancji, alternatywnej formy opieki: hostelowej czy domowej. Szukamy rozwiązań, żeby tym ludziom pomóc, chcemy zaangażować w to również organizacje pozarządowe – tłumaczył marszałek. Do podziału jest 100 tys. zł, a maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty to 20 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 29 kwietnia.

Wsparcie dla OSP

Do budżetu Mazowsza wraca także wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej. – Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zarówno na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, jak i specjalistycznego sprzętu, m.in. pomp pożarniczych, zestawów ratownictwa medycznego – poinformował A. Struzik. Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem to maksymalnie 100 tys. zł. Natomiast przy zakupie sprzętu specjalistycznego wsparcie wyniesie do 25% wartości poszczególnej aparatury. W sumie na zakup samochodów przeznaczono 2 mln zł, a na sprzęt 1 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy gminne i miejskie.

HAH