Region
Źródło: JS
Źródło: JS

Rynek tętni życiem

Tegoroczne obchody święta miasta przejdą do historii. Połączono je z otwarciem rynku przy zabytkowym Czworoboku i zawierzeniem Włodawy Matce Bożej.

Uroczystość odbyła się 2 lipca po wieczornej Mszy św. w kościele św. Ludwika. W kazaniu o. Grzegorz Staszak OSPPE zaznaczył, że są różne drogi: przez Jezusa do Maryi i przez Maryję do Jezusa, które „trzeba odkryć i którąś z nich iść”. Po Eucharystii przeor włodawskiego konwentu oo. paulinów o. Marek Nowacki OSPPE przypomniał historię powrotu zakonu do Włodawy oraz dzieje obrazu Matki Bożej. Przybył on wraz z pierwszą wspólnotą oo. paulinów w 1968 r., kiedy nie minęło nawet pół wieku od słynnej obrony Jasnej Góry. - Ikona MB Jasnogórskiej stała się silnym symbolem tożsamości narodowej, odrodzenia i siły. W tamtym okresie, z tamtego miejsca, paulini przychodzą do Włodawy, przynosząc sławny obraz, który jest znakiem naszej historii.

To kopia wizerunku MB Jasnogórskiej. Przed wiekami dla Maryi przygotowano w kościele św. Ludwika osobny ołtarz. Nie wiadomo, dlaczego obraz znalazł się poza świątynią i ołtarzem oraz z jakiego powodu został zastąpiony innym wizerunkiem. Do dziś zachowały się sukienka oraz wota – podziękowania za otrzymane łaski – mówił o. Nowacki.

W trakcie śpiewu akatystu – jednego z najstarszych hymnów ku czci Bogurodzicy – można było powierzyć Maryi osobiste intencje i ucałować odrestaurowaną suknię. Jej nałożenia dokonała wspólnota Wojowników Maryi.

Przy obrazie, który wrócił na dawne miejsce – do prawej nawy świątyni, umieszczono tubę z aktem zawierzenia Włodawy Matce Boże, pod którym można było się podpisać.

 

Historyczny moment

Tegoroczne Dni Włodawy połączone zostały z otwarciem rynku po rewitalizacji. Obchody rozpoczęto 3 lipca Mszą św. w kościele św. Ludwika sprawowaną z udziałem ks. kan. Józefa Brzozowskiego – honorowego obywatela Włodawy. W kazaniu o. M. Nowacki OSPPE dziękował Bogu za miasto i jego historię, powierzając opiece wszystkich mieszkańców. – Bogactwo kulturowe regionu pokazuje bogactwo duchowe ludzi, którzy tu żyją. Możemy spojrzeć na kościół, cerkiew, synagogę, Czworobok, poczytać o historii Włodawy i zastanowić się, jak to wszystko jest piękne. To nasze wspólne dobro, które nas kształtuje – podkreślił.

 

Inwestycja z rozmachem

Następnie zebrani, wśród których byli m.in. przedstawiciele rządu, wojewody lubelskiego, posłowie i senatorowie, samorządowcy, duchowni, przedsiębiorcy, a także mieszkańcy, przeszli na rynek, gdzie odśpiewano hymn państwowy, a burmistrz miasta Wiesław Muszyński opowiedział o rewitalizacji, podkreślając, iż największy projekt inwestycyjny Włodawy. W ramach prac przebudowano ok. hektarowy obszar, gdzie powstały: nowa płyta rynku, dwie fontanny – Trzech Kultur i tzw. dry plaza – kameralny amfiteatr i ponad 1,6 tys. km² terenów zielonych z nasadzeniami drzew. Odremontowano również park przy cerkwi Narodzenia NMP i uruchomiono centrum monitoringu. – Zarówno od mieszkańców, jak i przyjezdnych słyszę, że nasz rynek po prostu się podoba – powiedział burmistrz, dziękując autorowi projektu, wykonawcom, urzędnikom, radnym, sponsorom i mieszkańcom za realizację tak dużego przedsięwzięcia. Koszt modernizacji wyniósł 8 mln zł.

 

Nowy rozdział

Nie zabrakło gratulacji i pochwał. Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek w swoim wystąpieniu określiła Włodawę miastem „wielkich tradycji”. – Na kolejne lata życzę niesłabnącego poczucia dumy z przynależności do tej wyjątkowej wspólnoty – mówiła.

Senator prof. Józef Zając podkreślił, iż ma nadzieję, że jeżeli otworzą się drzwi do finansów europejskich, w takich uroczystościach społeczność będzie uczestniczyła znacznie częściej.

List od wicepremiera Jacka Sasina przeczytał szef gabinetu politycznego wiceprezesa rady ministrów Ryszard Madziar. „Miasto przez stulecia było tworzone przez przenikające się kultury katolicyzmu, prawosławia i judaizmu – to one kształtowały poczucie tożsamości i wspólnoty mieszkańców tych ziem. Jestem przekonany, że otwarcie zabytkowego centrum wpisze się w chlubne dzieje miasta, tworząc jego nowy rozdział” – napisał Sasin.

W imieniu marszałka województwa nowej aranżacji reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej pogratulował samorządowcom i mieszkańcom członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, czytając list Jarosława Stawiarskiego, który podkreślił, że rynek jest sercem każdego miasta.

Władzom miast gratulował także starosta włodawski Andrzej Romańczuk, który odpowiada za część projektu rewitalizacji dotyczącą remontu budynku po byłej jednostce wojskowej i powstania Powiatowego Centrum Usług Społecznych.

Po wystąpieniach wybrzmiała kantata o Włodawie „W kalejdoskopie wspomnień” w wykonaniu Chóru Ziemi Włodawskiej Vlodaviensis, kwartetu smyczkowego Ambitus z Lublina, Kamili Turczyny oraz solistów.

Po południu na cenie zaprezentowali się lokalni artyści: Włodawska Orkiestra Dęta pod batutą Czesława Chudziaka, zespoły śpiewacze: Swańki z Wyryk, Wrzos i Kresowianki z Włodawy, Mołodyczki z Szacka na Ukrainie i Tomi mat. Wieczorem zaśpiewała bialska grupa Takatu. A gwiazdami wieczoru były Cleo i Patrycja Markowska.

Joanna Szubstarska