Sport
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Rywalizowali na boisku

8 czerwca w Krzesku odbyła się II Parafiada Dekanatu Zbuczyńskiego.

Choć padający w ostatnich dniach deszcz przeszkadzał w przygotowaniu obiektów do rozgrywek, w przeddzień parafiady Bóg okazał nam łaskawość. Przy wsparciu wielu życzliwych ludzi udało się stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia zawodów.

8 czerwca, w dniu parafiady, zaświeciło słońce. O 9.00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej zabrali się uczestnicy parafiady wraz ze swoimi opiekunami, wychowawcami i kapłanami, tj. parafia Bejdy z ks. proboszczem Tadeuszem Kowalskim, parafia Dziewule z ks. proboszczem Zygmuntem Peną, parafia Krzymosze z ks. proboszczem Andrzejem Aftyką, parafia Radzików, parafia Wiśniew z ks. wikariuszem Konradem Poterkiem, parafia Zbuczyn z ks. dziekanem Stanisławem Chodźką oraz gospodarze – parafia Krzesk ze swoimi duszpasterzami – ks. proboszczem Krzysztofem Wałkiem i wikariuszem ks. Michałem Burdachem. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii Krzesk, a słowo Boże wygłosił ks. S. Chodźko.

Po Mszy św. uczestnicy parafiady udali się na parafialne boiska, gdzie zostały rozegrane zawody. Zawodnicy rywalizowali w biegach sztafetowych, skoku w dal, tenisie stołowym, ringo, piłce nożnej i siatkówce (w kategoriach chłopców i dziewcząt szkół podstawowych oraz gimnazjalnych).

Po zaciętej walce zwycięzcą parafiady została parafia Wiśniew, zdobywając 140 pkt, przed Krzeskiem (120 pkt), Dziewulami (100 pkt), Bejdami (86 pkt), Krzymoszami (46 pkt) i Zbuczynem (26 pkt). Nagrodą za sportową walkę były wręczane przez księży puchary i medale.

Uczestnicy zawodów mogli posilić się pieczoną przy ognisku kiełbaską oraz słodkimi pączkami, a to wszystko dzięki życzliwości gminy Zbuczyn i wójta Tomasza Hapunowicza, który zaszczycił nas swoją obecnością. Dziękujemy naszej szkole i stowarzyszeniom. Bóg zapłać gminie oraz wójtowi, a także sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia zawodów.

Organizatorem imprezy była parafia, miejscowy Zespół Szkół, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Niwa”, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej oraz Stowarzyszenie „Krzesk – Integracja i Rozwój”.

UCZESTNICY