Aktualności
Sadzą las

Sadzą las

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach we współpracy z Nadleśnictwem Siedlce sadzili las.

Do inicjatywy dołączyła parlamentarzystka Anna Maria Siarkowska. Dzięki wspólnej pracy w Leśnictwie Stok Wiśniewski powstał młody las, który będzie służył kolejnym pokoleniom.

W akcję sadzenia lasu zaangażowano także skazanych z siedleckiej jednostki penitencjarnej. Podejmowanie tego rodzaju działań jest możliwe dzięki kontynuacji podpisanego w kwietniu 2022 r. pomiędzy ZK w Siedlcach a Nadleśnictwem Siedlce porozumienia o współpracy. Obie instytucje stale współdziałają w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. W ramach wspomnianego porozumienia, od kwietnia 2022 r. skazani z siedleckiej jednostki penitencjarnej m.in. porządkowali tereny leśne w okolicy uroczyska Sekuła, usuwali martwe konary i gałęzie z pasa przeciwpożarowego oraz terenów leśnych usytuowanych bezpośrednio przy trasie Siedlce – Domanice na obszarze kilkunastu hektarów, zbudowali kilkadziesiąt budek lęgowych, uczestniczyli w szeregu akcji nasadzeniowych młodych lasów, brali udział w edukacji przyrodniczej prowadzonej przez przedstawicieli Nadleśnictwa Siedlce.

W Polskim systemie penitencjarnym praca to jeden z najważniejszych filarów resocjalizacji. Podkreślić należy, że praca społecznie użyteczna wykonywana przez skazanych ma nie tylko wymiar resocjalizacyjny, ale też społeczny. Skazani poprzez pracę spłacają dług, realizują zadośćuczynienie względem społeczeństwa. Dzisiejsze przedsięwzięcie stanowi kontynuację realizowanego przez resort sprawiedliwości programu „Praca dla więźniów”. Do ministerialnego projektu podczas dzisiejszej inicjatywy odniosła się posłanka Anna Maria Siarkowska:

– Ten program przynosi wspaniałe owoce. Jesteśmy w trakcie podsumowania rocznego okresu funkcjonowania porozumienia pomiędzy siedleckim ZK a Nadleśnictwem Siedlce. W tym czasie osadzeni posadzili ponad 43 tys. drzew, uporządkowali 10 ha lasu i ulokowali kilkadziesiąt budek lęgowych dla ptaków. Praca więźniów przynosi wspaniałe efekty, nie tylko dla przyrody, ale również dla całej naszej społeczności i – przede wszystkim – dla samych więźniów, którzy mają okazję pracować na świeżym powietrzu, zrobić coś dobrego – mówiła.

Podczas akcji sadzenia lasu oprócz posłanki obecni byli: dyrektor ZK w Siedlcach – ppłk Cezary Bujak, nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce Jerzy Osiak, zastępca dyrektora ZK w Siedlcach – mjr Dariusz Garliński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce Michał Dziedzic, leśniczy Leśnictwa Stok Wiśniewski Mirosław Paszkowski. Pod nadzorem funkcjonariuszy ZK oraz pracowników nadleśnictwa i leśnictwa Stok Wiśniewski skazani posadzili niespełna 1,9 tys. drzewek dębu bezszypułkowego na obszarze 0,4 ha.

por. Przemysław Turyk