Region
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Schetynówka już otwarta

W Międzyrzecu od podstaw zbudowano ul. Wiejską, w ul. Czystej i Sikorskiego wykonano jezdnię i chodniki, a przy ul. Warszawskiej powstał chodnik i ścieżka rowerowa.

Inwestycja kosztowała ponad 2,6 mln zł. Została sfinansowana z budżetu miasta i budżetu państwa. Uroczystość otwarcia odbyła się 26 października.

– Ciszę się, że ta część miasta,  po wielu latach zapomnienia, doczekała się wreszcie kompleksowej przebudowy ulic i chodników – podkreślił burmistrz Artur Grzyb. W ramach projektu powstało ponad półtora kilometra nowych jezdni, ponad 3,7 km chodników i ścieżek rowerowych, a także linie energetyczne, nowe słupy oświetleniowe i sieć kanalizacji sanitarnej.

– Ta inwestycja to kolejny etap realizowanego od trzech lat kompleksowego planu przebudowy infrastruktury drogowej na ternie Międzyrzeca – mówi burmistrz. – W tym czasie udało się diametralnie zmienić obraz ciągów komunikacyjnych w mieście – dodaje. Obecna na otwarciu dróg wicewojewoda lubelska Henryka Strojnowska podkreśliła, że program rządowy wymaga współpracy z samorządami. – Gdyby nie dobry wniosek przygotowany przez miasto, tej inwestycji by nie było – zaznaczyła. W otwarciu dróg uczestniczył także wicemarszałek Sławomir Sosnowski, który chwalił inwestycje prowadzone w mieście i zabiegi władz miejskich o pozyskiwanie środków na kolejne działania.

BZ