Aktualności
Seminarium na temat zatrudnienia socjalnego

Seminarium na temat zatrudnienia socjalnego

Debata na temat możliwości pomocy osobom w trudnej sytuacji i zagrożonych wykluczeniem społecznym - to główny cel seminarium, które odbędzie się 20 czerwca w Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedlce przy ul. Budowlanej 1.

Jak tłumaczy Anna Nowińska z biura prasowego Caritas, seminarium rozpocznie się o 10.00 i będzie okazją do szukania nowych partnerskich rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej. – Wspólne spotkanie przedstawicieli samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej oraz biznesu pozwoli na wypracowanie najlepszych kierunków i możliwości współpracy na rzecz włączenia defaworyzowanych grup społecznych w otwarty rynek pracy i tym samym uzyskanie samodzielności ekonomicznej – dodaje.

Organizatorami seminarium są Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.

Zapraszamy!

AW