Aktualności
Senior, wiersz… konkurs

Senior, wiersz… konkurs

Konkurs poetycki dla siedleckich seniorów 60+ to kolejna propozycja Caritas Diecezji Siedleckiej skierowana do seniorów.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem i do 13 czerwca dostarczyć do organizatora – osobiście, drogą mailową lub pocztą tradycyjną – wiersz podpisany imieniem i nazwiskiem, wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika oraz podpisany dokument dot. przetwarzania danych osobowych. Szczegółowych informacji udziela Beata Prokurat, pracownik Centrum Wolontariatu CDS, tel. 510-756-437. BP, AN

LI