Rozmaitości
Seniorze, korzystaj ze zniżek

Seniorze, korzystaj ze zniżek

W urzędzie miasta Biała Podlaska można składać wnioski o wydanie Bialskiej Karty Seniorów, która uprawnia do wielu zniżek.

Mogą się o nią starać mieszkańcy, którzy ukończyli 60 rok życia. Takich osób jest w niespełna 60-tysięcznej Białej Podlaskiej aż 11 tys. Do października wnioski o wydanie dokumentu złożyło ok. 380 seniorów.

Karta uprawnia do systemu ulg, zniżek i bezpłatnych ofert przygotowanych przez miejskie firmy i instytucje. Jak przekonują urzędnicy, pozwoli to na aktywniejszy udział ludzi starszych w życiu miasta, zachowanie zdrowia i ich dobrej kondycji.

– Na razie, podpisaliśmy dziesięć umów, które gwarantują przywileje w 21 punktach. Są to m.in.: klub „Forma”, firma odzieżowa, restauracje, gdzie seniorzy mogą liczyć na rabat przy zakupie kawy, apteka, zakład optyczny. Mamy nadzieję, że wkrótce lista instytucji znacznie się wydłuży. Zachęcam lokalnych przedsiębiorców do wspierania inicjatywy – mówi Anna Skrodziuk z wydziału spraw społecznych bialskiego magistratu.

Pierwsi karty otrzymali członkowie miejskiej rady seniorów.

Dokument ten to część programu wsparcia i aktywizacji osób starszych, który jest od sierpnia realizowany w mieście. W ramach przedsięwzięcia uruchomiono stronę internetową

www.strefaseniora.bialapodlaska.pl. Niedługo znajdą się tam informacje o wydarzeniach społecznych, kulturalnych, edukacyjnych czy turystyczno-rekreacyjnych.

Bialska Karta Seniora jest bezpłatna i wydawana bezterminowo. Wnioski w tej sprawie należy składać w magistracie.


Jak otrzymać kartę?

Warunkiem korzystania z Bialskiej Karty Seniora jest złożenie wniosku. Wraz z nim należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

– w przypadku seniorów – dokument potwierdzający tożsamość i fakt zamieszkania na terenie miasta ze zdjęciem;

– w przypadku osób upoważnianych przez seniora – dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest formalnie w ciągu 14 dni, w praktyce w ciągu kilku dni od dnia jego złożenia. Przy odbiorze dokumentu senior otrzymuje aktualny katalog zniżek.

Uwaga: Bialska Karta Seniora jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.

MD