Region
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Seniorzy chętnie studiują

Międzyrzeccy studenci - seniorzy uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki.

Ponad 40 studentów spotkało się na inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którą zaprosili ks. dziekana Józefa Brzozowskiego, starostę bialskiego Tadeusza Łazowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Litwiniuka. Nie zabrakło także burmistrza Artura Grzyba i dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Leszka Szczerbickiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele św. Mikołaja, a otwarcia roku dokonano w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Kolorowa jesień życia

Wiele miłych słów powiedziała studentom Małgorzata Stanowska, kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego filią jest międzyrzecki UTW.

– Jesień życia powinna mieć kolor żywego złota – podkreśliła. – Zamiast wsłuchiwać się w to, co nas boli, powinniśmy szukać nowych dróg, rozwiązań, zainteresowań i każdą chwilę życia wykorzystywać jak najlepiej – dodała.

Zaproszeni goście chwalili zapał studentów i życzyli im niesłabnących chęci do uczestnictwa w zajęciach. Wśród uczestników UTW dominują panie, ale zdarzają się także małżeństwa, które razem przychodzą na zajęcia.

– Zapisałam się, jak tylko UTW powstał w Międzyrzecu. Dziś jestem już na czwartym roku. Bardzo lubię te nasze zajęcia – chwali Anna Szafrańska z Międzyrzeca. Przy poczęstunku, słuchając kapeli „Przyjaciele”, studenci wybierali te spośród zaproponowanych zajęć, które najbardziej im odpowiadają.

Język angielski i informatyka

Celem UTW jest nie tylko upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin i aktywizacja intelektualna, ale również działalność kulturalna, krajoznawcza oraz rozwój zainteresowań, kontaktów towarzyskich lub czynny wypoczynek. W programie zajęć są seminaria, kursy komputerowe oraz spotkania z osobami znaczącymi w życiu kulturalnym czy społecznym miasta. Słuchacze międzyrzeckiego UTW mogą uczestniczy w wykładach o kulturze, sztuce i multimediach, brać udział w warsztatach teatralnych, plastycznych, fotograficznych oraz uczyć się  języka angielskiego. Chętnie chodzą na gimnastykę rehabilitacyjną i pływalnię. Władze uczelniane dbają o to, by proponowane zajęcia były zgodne z zainteresowaniami uczestników i miały dla nich odpowiednią, atrakcyjną formę.

Senior też człowiek

Uniwersytety trzeciego wieku były odpowiedzią na potrzeby seniorów, które zrodziły się w wyniku przemian cywilizacyjnych, ekonomicznych i demograficznych. Liczba ludności systematycznie rosła, a wiek ludzi się wydłużał. Wśród starszej generacji postępował wzrost świadomości prozdrowotnej oraz aktywności fizycznej i społecznej. Nasiliły się potrzeby edukacyjne i kulturowe oraz poszukiwanie sposobów ich zaspokajania. Lekarstwem na to miały być właśnie UTW. Pierwszy powstał w 1973 r. we Francji, a w Polsce w 1975 r. w Warszawie.  UTW w Lublinie powołano w 1985 r. Obecnie studiuje w nim ponad 800 seniorów. Zajęcia są dla nich nie tylko sposobem na zabicie czasu, ale także okazją do rozwoju i realizowania pasji. Od studentów zwykłych uczelni różnią się tym, że choć nie mają indeksów, egzaminów i obowiązkowych ćwiczeń, pilnie uczęszczają na zajęcia i z zapałem chłoną przekazywaną im wiedzę. Dlaczego tak chętnie studiują? Jak podkreślają, okres pracy zawodowej mają już za sobą, dzieci podrosły lub wyjechały, a wolnego czasu nie brakuje.

BZ