Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Seniorzy za darmo

Osoby powyżej 65 roku życia posiadające kartę seniora będą mogły za darmo zaszczepić się przeciwko grypie. W życie wchodzi program szczepień ochronnych Grypa Senior 65+ - na lata 2016-2018.

Grypa jest jedną z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych i istotną przyczyną zachorowań oraz zgonów w wielu regionach świata, także w Polsce. Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie rocznie na grypę zapada 5-10% ogólnej populacji, 3-5 mln osób cierpi z powodu jej ostrych objawów, a od 500 tys. do miliona umiera.

Zachorowanie na grypę może doprowadzić do groźnych powikłań ze strony układu oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych narządów (ucha środkowego, nerek), a także do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem.

Choć grypa występuje na świecie od wieków, nie udało się jej jeszcze opanować, m.in. ze względu na zmienność wirusa. Co roku na całym świecie występują sezonowe epidemie grypy. W XX w. odnotowano trzy pandemie grypy. Pierwszą była tzw. hiszpanka (wywołana wirusem podtypu A/H1N1/ w latach 1918-1919), która spowodowała zgon 50-100 mln ludzi. Następnie, w latach 1957-1958 grypa azjatycka, wywołana wirusem podtypu A/H2N2/ (szacunkowa liczba zgonów 1-4 mln) i w latach 1968-1970 tzw. grypa Hong Kong, wywołana wirusem podtypu A/H3N2/ (szacunkowa liczba zgonów 1-4 mln).

Uniknąć zachorowania i powikłań

Jedyną skuteczną metodą profilaktyki przeciwko grypie, zdaniem ekspertów, są szczepienia. Ich celem jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, ucha środkowego, mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego, np. zapalenie mózgu. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70-90%. Odporność po szczepieniu wykształca się po około dwóch tygodniach i trwa od sześciu do 12 miesięcy. Wykazano również, że szczepienie przeciwko grypie jest bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych w grupach wysokiego ryzyka.

Wskazania medyczne do szczepienia dotyczą głównie osób od 65 roku życia, dlatego że infekcje grypowe są szczególnie groźne dla osób w podeszłym wieku. W tej grupie pacjentów są one najczęstszą przyczyną zaostrzeń chorób układu oddechowego, mogą także prowadzić do powikłań ze strony pozostałych układów, w tym układu sercowo-naczyniowego. Liczne badania farmakoekonomiczne wskazują, iż szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności, szczególnie w populacji osób starszych. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji i śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań.

Aspekt ekonomiczny i zdrowotny

Władze Siedlec postanowiły zadbać o zdrowie osób starszych. Podczas majowej sesji rady miasta radni przyjęli program szczepień ochronnych „Grypa Senior 65+” na lata 2016-2018. Obejmie on osoby posiadające miejską kartę seniora. W tym roku będzie to ok. 1550 osób. W 2018 r. liczba ta może się zbliżyć do 2 tys. Na program miasto wyda od 60 do 80 tys. zł rocznie.

– W tej chwili szczepienie przeciwko grypie nie jest refundowane. A w związku z tym, że wirusy bardzo szybko mutują, szczepionki muszą być uaktualniane i są stosunkowo drogie – tłumaczyła podczas sesji radna i lekarz Magdalena Daniel. Mówiła też o korzyściach wynikających z programu, wskazując na aspekt zdrowotny i ekonomiczny. – Mniej zachorowań, lżejszy przebieg, mniej powikłań – wyliczała radna. – Ani dzieci, ani osoby, które są w sile wieku, pracujące, co ma znaczenie dla zakładów pracy, nie będą zarażały się od osób starszych, obarczonych innymi chorobami, tym bardziej podatnymi na wirusa grypy – podsumowała M. Daniel.

Kwalifikacja do szczepienia będzie odbywać się w ramach wizyty u lekarza POZ, podczas której pacjent otrzyma zaświadczenie o braku przeciwwskazań do jego wykonania. Szczepienia będą realizować wybrane w drodze konkursu publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Akcję informacyjną przeprowadzą opiekunowie programu „Senior 65+”.

HAH