Kultura
Siedleckie rodowody literackie

Siedleckie rodowody literackie

3 czerwca w gmachu Muzeum Regionalnego odbyła się II konferencja naukowa

Przybyło wielu znakomitych gości, których powitała dyrektor MBP w Siedlcach mgr Jadwiga Madziar. Znaleźli się wśród nich: wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce dr Adam Bobryk oraz prorektor Uniwersytetu w Grodnie, goszczący w Siedlcach na zaproszenie prezydenta Wojciecha Kudelskiego i rektora Akademii Podlaskiej prof. dr. hab. Antoniego Jówki. Na zorganizowanej w ramach Dni Siedlec konferencji zaprezentowano 3 referaty. Pierwszy z nich, „Pogłosy pobytu w Siedlcach Jana Chryzostoma Paska”, wygłosił dr Jacek Głażewski z Uniwersytetu Warszawskiego, drugi prof. dr. hab. Zbigniew Lisowski z Akademii Podlaskiej poświęcił „Obrazowi Siedlec w opowieści Stefana Żeromskiego Mogiła”, a ostatni, „Motywy siedleckie w twórczości Jacka Dehnela”, odczytał niżej podpisany. Sesję zamknęła ożywiona dyskusja i spotkanie referentów z dyrekcją Miejskiej Biblioteki Publicznej w saloniku Pracowni Regionalnej MBP.

Włodzimierz Korolczuk