Region
Siła współpracy

Siła współpracy

W gminie Kąkolewnica dokonano kolejnego otwarcia zmodernizowanego i rozbudowanego obiektu domu kultury oraz strażnicy OSP.

Uroczystość otwarcia nowego obiektu odbyła się 2 października. Rozpoczęła ją Msza św. odprawiona przez ks. kan. Józefa Brzozowskiego, proboszcza parafii św. Mikołaja. W czasie homilii dziekan dekanatu międzyrzeckiego podkreślił konieczność budowania zgody i porozumienia wśród lokalnych społeczności.

Efektywnie…

W imieniu wójta gminy, mieszkańców Wygnanki i gości powitał Andrzej Cap –  tamtejszy radny. Po oficjalnym powitaniu nastąpiło przecięcie wstęgi, a następnie wyświęcenie obiektu.

Wójt gminy Kąkolewnica Czesław Pękała przedstawił historię budowy obiektu. Podziękował przy tym posłowi Tadeuszowi Sławeckiemu i wicemarszałkowi Sławomirowi Sosnowskiemu, a także całej radzie gminy za owocną współpracę przy realizacji tej i innych inwestycji. Natomiast przedstawiciele mieszkańców i strażaków: Bożena Adamowicz oraz Krzysztof  Grzeszyk – prezes OSP Wygnanka podziękowali wójtowi za nowy obiekt i zadeklarowali wolę wykorzystania go w sposób jak najbardziej efektywny, z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców.

i artystycznie

Dalszy etap uroczystości uświetniły występy artystyczne dzieci, młodzieży oraz pań z zespołu ludowego z Wygnanki. Po części oficjalnej odbył się festyn. Wystąpiła m.in. grupa taneczna „Sezamki” z Międzyrzeca Podlaskiego, lokalni wokaliści: Magda Drelowiec i Paweł Jakubik, duet tańca współczesnego Alicja Pyzio i Angelika Małagocka, „Outsiders” oraz „V-dance”.

Ponadto druhowie z OSP urządzili pokaz sprawności bojowej. Impreza zakończyła się dyskoteką oraz pokazem sztucznych ogni.

BZ