Rozmaitości
Źródło: MORGUEFILE
Źródło: MORGUEFILE

Skala Apgar

Skala Apgar została wprowadzona w 1953 r. przez amerykańską lekarz - Virginię Apgar i stąd nazywana jest do dziś jej nazwiskiem. Skala ta pozwala określić stan noworodka zaraz po przyjściu na świat.

Jest to badanie orientacyjne, tzw. przesiewowe, które umożliwia szybką diagnozę i objęcie specjalistyczną opieką medyczną dziecka z problemami zdrowotnymi. Jeśli chodzi o liczbę punktów, to dziecko minimalnie może ich dostać 0, a maksymalnie 10, zaś wynik tego badania lekarz wpisuje do książeczki zdrowia. Większość noworodków dostaje maksymalny wynik w skali Apgar – 10 punktów i rodzicom zwykle wystarcza wtedy informacja, że dziecko jest zdrowe. A gdy ocena jest niższa? Wtedy warto zdobyć dokładną wiedzę dotyczącą tego, co bada ta skala, żeby nie zamartwiać się niepotrzebnie.

Punktacja w skali Apgar wynosząca od 7 do 10 wskazuje, że dziecko urodziło się w dobrym stanie. Te, które oceniono na od 4 do 6 punktów, często potrzebują pomocy lekarza (np. udrożnienia dróg oddechowych i podania tlenu). Noworodki, które otrzymały mniej niż 4 punkty, ze względu na zagrożenie życia muszą być poddane natychmiast intensywnej opiece medycznej.

Za pomocą skali Apgar ocenia się pięć kryteriów. Są to: 1. oddychanie – bezdech, 2. prawidłową pracę serca i liczbę uderzeń serca na minutę, 3. zabarwienie skóry, 4. napięcie mięśni, 5. odruchy. Za każdy z wyżej wymienionych parametrów dziecko może otrzymać od 0 do 2 punktów.

Należy pamiętać, że choć skala Apgar pozwala na obiektywną ocenę stanu noworodków, ma ona jednak ograniczone znaczenie, jeśli chodzi o rokowanie dotyczące ich przyszłości. Zdarza się, że noworodek otrzymał niski wynik, jednak rozwija się prawidłowo, a oceniony początkowo na 10 punktów nie rozwija się harmonijnie i wymaga opieki specjalisty. Niska punktacja świadczy o tym, że dziecko ciężko zniosło poród, ale nie musi oznaczać choroby lub wad wrodzonych. Zawsze jednak dziecko, które otrzymało mniej niż 7 punktów, powinien obejrzeć specjalista. Również rodzice, których maluchy otrzymały 10 punktów, a jednak coś ich niepokoi w ich rozwoju, powinni jak najszybciej udać się do poradni neonatologicznej lub bezpośrednio do specjalisty, np. neurologa. Im wcześniej dziecko zostanie prawidłowo zdiagnozowane i udzieli się mu pomocy medycznej, tym lepiej będzie się ono rozwijać w przyszłości.

Elżbieta Trawkowska-Bryłka