Diecezja
Skarbonka Wielkopostna

Skarbonka Wielkopostna

Mówi ks. Andrzej Sochal, prezes fundacji „Pro Caritate”
Kto organizuje „Skarbonkę Wielkopostną” i jakie hasło towarzyszy tegorocznej akcji?
Od wielu już lat organizuje ją Caritas Polska. Po wszystkich diecezjach z warszawskiej centrali Caritas są rozsyłane skarbonki na jałmużnę wielkopostną. W tym roku rozprowadzonych zostało ich około 1,5 mln, dotrą więc do wszystkich, którzy pragną włączyć się w akcję. Hasło najnowszej edycji brzmi: „Pozwólmy przemówić miłości”.
 
Ile skarbonek zostało przewidzianych dla Diecezji Siedleckiej?
Otrzymała ona 10 tys. skarbonek.
 
Na jaki cel zostaną przeznaczone zebrane w ten sposób środki?
Caritas Polska proponuje, aby zostały one przeznaczone na leczenie oraz rehabilitację dzieci i dorosłych.
 
Czy wiernym proponowane są także inne formy jałmużny wielkopostnej?
Oczywiście. Jałmużna wielkopostna to nie tylko zbieranie pieniędzy. Drugiemu człowiekowi można podarować także swój czas, uśmiech czy zainteresowanie. Wielu ludzi, mimo że żyją w tłumie, odczuwa samotność i brak akceptacji. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że wspaniałą jałmużną wielkopostną jest czynienie z „obcego” kogoś bliskiego i potrzebnego.
WA