Aktualności
Skwer do rewitalizacji

Skwer do rewitalizacji

Skwer Armii Krajowej przy międzyrzeckim urzędzie gminy to miejsce zaciemnione przez duże kasztany i nieatrakcyjne z powodu potłuczonych chodnikowych płyt… Jeszcze w tym minipark przejdzie jednak rewitalizację.

Wniosek o dofinansowanie zakładający kompleksową odnowę skweru skutkującą wykorzystaniem go m.in. jako miejsca kulturalnej działalności nie zyskał uznania konkursowej komisji. Dlatego władze miasta postanowiły wykonać rewitalizację – znacznie okrojoną w porównaniu z pierwotnymi planami – we własnym zakresie. Ile dokładnie kosztować będą zaplanowane prace, dowiemy się po rozstrzygnięciu przetargu.

Po rewitalizacji zarys skweru nie zmieni się. Teren jest objęty nadzorem konserwatora zabytków, stąd wszelkie przeobrażenia muszą być przez niego zaakceptowane. Pamiętające jeszcze czasy PRL płytki zastąpi szara kostka brukowa. Przycięte zostaną drzewa, porządkowe prace obejmą też pozostałe elementy zieleni. Co ważne, zniknie również miejski szalet. Obskurny, wkopany w ziemię budynek zastąpi nowa, samoobsługowa toaleta. Także z placu przy urzędzie gminy znikną parkujące na nim samochody, a przy ogrodzeniu posesji zostaną posadzone tuje.

– W centralnym punkcie skweru znajdzie się coś, co z pewnością zaciekawi mieszkańców. Na razie jednak nie chcę zdradzać tajemnicy – mówi burmistrz Artur Grzyb.

Na odnowionych alejkach pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci. Prace rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia.

BZ