Kultura
Źródło: MG
Źródło: MG

Śladami Sienkiewicza

Za nami kolejne Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie. To jedna z bardziej znaczących imprez kulturalnych w powiecie łukowskim.

Sympatycy noblisty tradycyjnie już gościli w Adamowie i Woli Okrzejskiej. Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: starosta łukowski Longin Kajka, Forum Dialogu Powiatu Łukowskiego, a także Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej. W Adamowie odbyła się konferencja zatytułowana „W kręgu biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza”. Ciekawe referaty wygłosił prof. Ludorowski, dr Mieczysław Wojecki, dr hab. Zdzisława Mokranowska oraz mgr Elżbieta Banko-Sitek. Druga z konferencji nosiła tytuł „W kręgu recepcji Henryka Sienkiewicza”. Oprócz referatów w wykonaniu prof. Władysława Hendzla, prof. Jerzego Krzyżanowskiego oraz mgr. Leszka Ludorowskiego zaprezentowano scenki z „Quo vadis” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Okrzei. Wyreżyserowała je Grażyna Lisiecka-Witan przy współpracy Teresy Kożuch. Opracowaniem muzycznym zajął się Bogdan Ochnik. W końcowej części konferencji dyrektor muzeum sienkiewiczowskiego w Woli Okrzejskiej Antoni Cybulski mówił o tegorocznym Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Nowym Targu i Szczawnicy. Ostatnia z konferencji podkreślała związki Sienkiewicza ze współczesnością. Prelegenci poświęcili swe wystąpienia pomnikom naszego noblisty, jego wizerunkowi w Internecie, była też dyskusja nad tym, czy dzieła znakomitego pisarza powinny znajdować się w kanonie lektur szkolnych.

W Woli Okrzejskiej gościła znana pisarka i scenarzystka Barbara Wachowicz, która w najbliższym czasie zamierza pracować nad albumem fotograficznym przedstawiającym miejscowość, gdzie Sienkiewicz przyszedł na świat. Były też występy pań z Koła Przyjaciół Tradycji „Szalinówka” z Hordzieżki. Powiało polską kulturą ludową, dziś niestety już coraz bardziej zapominaną. – Takie spotkania są bardzo potrzebne. Służą popularyzacji postaci Henryka Sienkiewicza. Pokazują, jak wiele zrobił dla naszego kraju, rozsławił jego imię w świecie. Uczestnicy mają możliwość nawiązania kontaktów, wzajemnego poznania się i integracji pod hasłem szacunku dla naszego wielkiego noblisty – podkreśla dyrektor muzeum w Woli Okrzejskiej Antoni Cybulski.

Marcin Gomółka