Aktualności
Ślady zbrodni

Ślady zbrodni

Telewizja Polska S.A. we współpracy z Centralną Biblioteką Wojskową realizuje cykl audycji pt. „Śladami zbrodni walki 1944-1956”.

Ekipa filmowa pojawiła się m.in. w Radzyniu, by nakręcić audycję o dawnej siedzibie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Warszawskiej 5 i 5A.

Materiał realizowany był we współpracy z dr. hab. Dariuszem Magierem, który opowiadał o historii tego miejsca. – W latach 1944-1956 budynek znajdował się w rękach PUBP, gdzie więziono i torturowano polskich patriotów walczących z komunistycznym zniewoleniem. We wcześniejszych latach znajdował się w budynku areszt śledczy Geheime Staatspolizei, czyli gestapo – mówi.

Po wejściu do jednej z cel – obecnie znajdują tam się piwnice ludzi, którzy zamieszkują budynek – można zobaczyć na ścianach inskrypcje wyryte przez więzionych tu po wojnie polskich patriotów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Widnieją imiona, nazwiska, daty, odwołania do Boga, sentencje oraz miejscowości pochodzenia więźniów.

Emisja materiału nastąpi na przełomie października i listopada w TVP Historia.

KN