Diecezja
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Słowo Boże w sercu i umyśle

13 kwietnia w Urzędzie Miasta w Białej Podlaskiej odbył się finał X Bialskiego Konkursu Biblijnego. W zmaganiach wzięło udział siedmiu uczestników. W tym roku gimnazjaliści wykazywali się wiedzą na temat Ewangelii wg św. Łukasza.

Pierwsza edycja Bialskiego Konkursu Biblijnego odbyła się w 2000 r. Organizatorzy zainspirowali się słowami Jana Pawła II, który zachęcał wszystkich do czytania i rozważania słowa Bożego. Zaczęli proponować lekturę Pisma Świętego szczególnie tym, którzy przygotowywali się do sakramentu bierzmowania (uczniowie II kl. gimnazjum). Młodzi zapoznawali się więc co roku z jedną z biblijnych ksiąg. Wtedy też pojawił się pomysł, aby zorganizować dla nich konkurs z wiedzy biblijnej.

Turniej odbywa się w trzech etapach: klasowym, szkolnym i międzyszkolnym. Organizatorami zmagań są bialscy katecheci, Kuria Diecezjalna w Siedlcach i Urząd Miasta. Honorowy patronat nad konkursem zawsze obejmuje prezydent Andrzej Czapski. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Barbara Wysokińska.

Biblijne zmagania

Jako hasło tegorocznego konkursu przyjęto słowa „Jesteście świadkami”. Pomimo jubileuszowej edycji oprawa finału była znacznie skromniejsza niż w latach ubiegłych. Ze względu na żałobę narodową zrezygnowano z występów artystycznych i prezentacji multimedialnej.

Finałowe spotkanie w Urzędzie Miasta rozpoczęto minutą ciszy. Rozgrywki odbyły się w trzech etapach i dwóch dogrywkach o II i III miejsce. Zmagania poprowadził ks. Rafał Kornilak z parafii bł. Honorata w Białej Podlaskiej, nauczyciel religii ZSZ nr 1. Nad przebiegiem finału czuwała komisja konkursowa, w której zasiedli: ks. Piotr Chodźko (z par. Wniebowzięcia NMP, katecheta ZSO nr 3), ks. Andrzej Danieluk (Gimnazjum i Liceum Katolickie), ks. Łukasz Kulik (z par. św. Michała Archanioła, katecheta IV LO).

Rywalizacji przyglądali się także proboszczowie bialskich parafii oraz przedstawiciele władz miasta. Gimnazjaliści najpierw pisali test, a potem ustnie odpowiadali na pytania członków komisji. Najobszerniejszą wiedzą wykazał się Paweł Sobczak (G nr 2), II lokatę zajęła Monika Łukaszuk (G nr 3), trzecie miejsce przypadło Filipowi Głuchowi (G nr 6).

W nagrodę pielgrzymka

– Wszyscy finaliści otrzymali Biblię Tysiąclecia, dyplomy, różańce pobłogosławione na Górze Kalwarii w Ziemi Świętej, figurki aniołów, materiały promocyjne miasta Biała Podlaska, słowniki i pamiątkowe książki, a rodzice listy gratulacyjne – wyjaśnia B. Wysokińska.

Starosta bialski Tadeusz Łazowski podarował uczestnikom konkursu albumy o MB Częstochowskiej i monografie powiatu bialskiego. Siódemka finalistów pojedzie także na pielgrzymkę do sanktuarium i muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz na Jasną Górę. Fundatorami pielgrzymki są Stanisława Duklewska, prezes zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Białej Podlaskiej, oraz prezydent A. Czapski. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali pamiątkowe trofea, zaś ich szkoły dostały puchary.

Na koniec głos zabrał ks. kan. Krzysztof Baryga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Siedlcach. Kapłan pogratulował młodym ludziom wiedzy i podziękował organizatorom za trud przygotowania konkursu.

– Bialski Konkurs Biblijny cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów, z roku na rok rośnie też jego poziom. W jubileuszowej edycji w szkolnych etapach aż trzy osoby uzyskały maksymalną liczbę punktów. W przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć jego zakres na cały powiat – podsumowuje B. Wysokińska.

Agnieszka Wawryniuk