Rozmowy
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Słowo tworzące wspólnotę

5 października rozpoczęło się XII zwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów, poświęcone Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Nie da się go rozdzielić od poprzedniego, poświęconego Eucharystii...

Bardzo się cieszę, że zostałem wybrany do udziału w tym Synodzie, podobnie jak w poprzednim, który był poświęcony Eucharystii (październik 2005 r). Na jego zakończenie podano propozycje tematów na ten obecny. W 2006 r. Papież zdecydował, że tematem kolejnego Synodu będzie właśnie Słowo Boże. Jest to temat bardzo istotny, złożony i trudny. Trudny, dlatego, że nie chodzi tylko o refleksję nad Słowem Bożym jako takim, czyli o aspekty egzegetyczne czy problemy naukowe, ale przede wszystkim o obecność Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła – czym jest Słowo w Kościele i czym jest Kościół jako wspólnota w stosunku do Słowa. Trzeba pamiętać, że Kościół, mniej czy bardziej świadomie, ale zawsze pojmuje siebie jako creatura Verdi, czyli jako tego, który jest stwarzany przez Słowo. Oczywiście nie chodzi o samo Słowo w sensie głoszenia, ale o Słowo Wcielone – Jezusa Chrystusa. Kościół jest stworzony przez Słowo – Jezusa Chrystusa i nadal przez Niego utrzymywany. Jest ciałem Jezusa Chrystusa, które stale realizuje się przez Słowo i dzięki Słowu.

Tutaj wchodzi drugi, bardzo ważny aspekt: Słowo to nie zamknięta księga Pisma świętego. To Słowo żywe! Uaktualnia się wtedy, gdy jest czytane we wspólnocie wierzących. Nie jest więc to tylko Księga, którą się studiuje, lecz ciało Chrystusa, ożywiane Chrystusem – Słowem, ale też i celebrujące tę samą tajemnicę sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. ...

Grzegorz Skwarek

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł