Rozmaitości
Źródło: P
Źródło: P

Słuch też się starzeje

Osoby z nabytym niedosłuchem (ludzie starsi) rzadko zdają sobie sprawę z tego, gdzie jest zlokalizowane uszkodzenie słuchu, natomiast w większości przypadków zauważają, że ich słuch nie funkcjonuje jak dawniej.

Rozmowa z  lek. med. Małgorzatą Iwanowską, otolaryngologiem, specjalistą audiologiem z siedleckiego NZOZ „AS- MED”.

Czy z biegiem lat nasz słuch się pogarsza?

Tak, z wiekiem następuje pogarszanie słuchu. Mamy nawet jednostkę medyczną o nazwie „presbyacusis”, czyli głuchota starcza.

Jak możemy rozpoznać, że osoba starsza ma problemy ze słuchem?

Osoby z nabytym niedosłuchem (ludzie starsi) rzadko zdają sobie sprawę z tego, gdzie jest zlokalizowane uszkodzenie słuchu, natomiast w większości przypadków zauważają, że ich słuch nie funkcjonuje jak dawniej. Trudności zaczynają im sprawiać nawet codzienne czynności. Pacjenci mówią najczęściej o kłopotach ze zrozumieniem mowy, nie rozumieją, co mówią do nich członkowie rodziny. Problemem jest  to, że nie słyszą dzwonka do drzwi lub dźwięku telefonu, ale także dźwięków natury. Ludzie starsi mogą mieć wówczas problem z porozumiewaniem się w bardzo wielu sytuacjach.

Pogarsza to komfort ich życia, ale może być również niebezpieczne…

Osoby z niedosłuchem zauważają, że mają problem ze zrozumieniem mowy w warunkach hałasu. Nie są w stanie usłyszeć, co mówią poszczególni uczestnicy spotkania, trudniej jest im również określić, z jakiego kierunku dobiega dźwięk. Bywa to szczególnie niekorzystne np. na ulicy, kiedy nie potrafią w porę zlokalizować, z jakiego kierunku dobiega sygnał klaksonu czy nadjeżdżającego samochodu. Niedosłuch może być również niebezpieczny w czasie codziennych czynności domowych. Zdarza się, że takie osoby nie słyszą gwizdka czajnika lub innego sprzętu, co może nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Osoby niedosłyszące mówią głośniej?

Ludzie z uszkodzeniem słuchu mają problem z kontrolowaniem poziomu natężenia swojego głosu, w związku z tym bardzo często zaczynają mówić głośno. Dlatego, jeśli rozmawiamy z kimś, kto mówi głośno, mimo że warunki akustyczne wcale tego nie wymagają, możemy przypuszczać, że ma on problemy ze słuchem.

Jakie jeszcze symptomy mogą wskazywać, że dana osoba niedosłyszy?

Najłatwiejsze do zaobserwowania to zbyt głośne słuchanie radia i telewizji. Rodziny osób z niedosłuchem często mówią również, że seniorzy nie słyszą, kiedy woła się do nich z sąsiedniego pomieszczenia, nie odbierają telefonu itp. Bywa, że nie słysząc, co mówią inni członkowie rodziny, starsi wycofują się z życia rodzinnego.

W takiej sytuacji powinniśmy niezwłocznie namówić seniora na wizytę u specjalisty?

Oczywiście, lekarz przeprowadzi odpowiednie badania i oceni, co jest powodem niedosłuchu. Bywa, że problemy ze słyszeniem są spowodowane nadmiarem woskowiny w uszach, wtedy należy ją usunąć. Trzeba też przeprowadzić badanie progu słuchu – audiometrię. Na podstawie wyników badań określa się stopień niedosłuchu i zaleca właściwy rodzaj pomocy dla danego pacjenta. Część niedosłuchów podlega leczeniu farmakologicznemu lub operacyjnemu. Jednak w przypadku seniorów najczęściej zalecane jest noszenie aparatu słuchowego.

Starsi chyba niechętnie godzą się na jego noszenie?

Niestety, zdarza się to nadal dość często; seniorzy wstydzą się, że noszą protezę słuchową. Bywa, że pacjenci kupują aparat słuchowy, a potem go nie używają, bo np. nie czują się z nim komfortowo. A jest to duży błąd, ponieważ, jeśli coś im w takim urządzeniu nie odpowiada, powinni zgłosić się do przychodni, gdzie specjalista postara się dostosować aparat do indywidualnych potrzeb. Musimy pamiętać, że w większości przypadków noszenie aparatu słuchowego znacznie poprawia jakość słyszenia i komfort życia.

Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Szewczuk