Historia

Służba to nie tylko mundur

Ochotnicza Straż Pożarna w Podwierzbiu świętowała 7 maja 100-lecie.

Okrągła rocznica powstania jednostki była okazją do udekorowania jej najwyższym odznaczeniem strażackim - Złotym Znakiem Związku OSP RP. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy Eucharystią celebrowaną przez kapelana powiatowego strażaków ks. Leszka Dąbrowskiego i ks. prałata Edmunda Szarka, który w homilii wiele mówi o strażakach, ich służbie i niesieniu pomocy innym. - Św. Florian udowodnił, że za wiarę należy poświęcić wszystko, nawet własne życie. Taką drogą kroczył współcześnie także bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który przez pracę w sanktuarium żoliborskim związał się ściśle ze strażakami, niosąc im w tych trudnych, pełnych doświadczeń czasach pomoc duszpasterską, wsparcie i siły. Żeby tak postąpić, trzeba być przede wszystkim odważnym człowiekiem.

Trzeba być człowiekiem wiary, pełnym zaufania Bogu. Stąd też św. Florian i bł. ks. Jerzy z miłości do Boga i ludzi spieszyli z pomocą. Wasza służba to nie tylko piękny mundur, wypinanie piersi do odznaczeń czy wypolerowane buty do defilady, ale zaufanie, którym was darzą inni – mówił ks. E. Szarek. Następnie wręczył wójtowi gminy Maciejowice Tomaszowi Kwiatkowskiemu i prezesowi OSP Podwierzbie dh. Witoldowi Kalbarczykowi repliki Krzyża Pątniczego.
Po nabożeństwie wszyscy przemieścili się na plac przed strażnicą OSP w Podwierzbiu, gdzie kontynuowano jubileuszowe świętowanie. – Dzisiejsza uroczystość ma wymiar szczególny, świętujemy setną rocznicę powstania OSP w Podwierzbiu, która od 1922 r niesie bezinteresowną pomoc wszystkim potrzebującym. Przez ostatnie 100 lat świat zmienił się niewyobrażalnie, rzeczywistość przynosiła nowe wyzwania i oczekiwania, zmieniały się pokolenia, ale działalność OSP trwa nieprzerwanie. Zawsze byliście gotowi nieść pomoc i ratunek, kiedy zachodziła taka potrzeba. Często narażaliście swoje życie i zdrowie. Wasze poświęcenie zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie – podkreślał dh T. Kwiatkowski, wójt i jednocześnie prezes ZOGm ZOSP RP w Maciejowicach.

Odznaczenia i podziękowania
Uchwałą zarządu głównego Związku OSP RP „za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej” Ochotnicza Straż Pożarna w Podwierzbiu odznaczona została Złotym Znakiem Związku OSP RP. Aktu dekoracji sztandaru dokonał dh Jerzy Jaroń, wiceprzedwodniczący ZOP ZOSP PR w Garwolinie, i dh T. Kwiatkowski.
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono dh. Mariana Sitnika, a brązowym – dh. Jacka Kalbarczyka i dh. Ryszarda Skoroszewskiego. Druhowie Hubert Glica, Łukasz Sitnik, Rafał Sitnik, Sylwester Gazda, Jarosław Gazda i Michał Sękulski otrzymali odznaki „Strażak Wzorowy”, natomiast odznaką „Za Wysługę 50 lat w OSP” wyróżniono dh. Witolda Kalbarczyka, dh. Mariana Sitnika, za wysługę 20 lat – dh. Jacka Kalbarczyka, za wysługę 10 lat – Bogdana Stasiaka, Ryszarda Skoroszewskiego, Marcina Stasiaka, Sylwestra Gazdę, Jarosława Gazdę, Łukasza Sitnika.
Życzenia wraz okolicznościowymi grawertonami przekazali m.in. posłowie: Anna Maria Siarkowska, Iwona Kurowska, Grzegorz Woźniak, komendant powiatowy PSP w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta OSP Pilawa, a mażoretki dały energiczny pokaz grupowy. Całość prowadził sekretarz gminy Sebastian Kieliszek. Po części oficjalnej, była zabawa taneczna z zespołem Bemol Music Band i występ gwiazdy wieczoru – Lili.


Historia w pigułce

OSP w Podwierzbiu powstała w 1922 r. Nadwiślański teren jest malowniczy, ale jednocześnie od lat dotyka go problem powodzi i podtopień, dlatego oprócz gaszenia pożarów głównym zadaniem strażaków było niesienie pomocy powodzianom. W pierwszych latach istnienie drużyna OSP założona przez Piotra Pracza, Władysława Staręgę i Bronisława Marciniaka dysponowała ręczną pompą wodną oraz beczkowozem na żelaznych kołach. Przed II wojną światową w Podwierzbiu działał na rzecz straży i mieszkańców zamieszkałych w Ostrowie Władysław Kurach, nauczyciel miejscowej szkoły. Organizował ze strażakami i dziećmi różne formy działalności kulturalnej. Podczas wojny działalność straży była zawieszona, a na przełomie 1946/47 społeczność Podwierzbia pobudowała we wsi drewnianą remizę – drewno pochodziło z rozbiórki mostu. W latach 60 dzięki pomocy samorządu gminy Maciejowice oraz mieszkańców Podwierzbia zakupiono plac pod nową remizę. Budowa zakończyła się na początku lat 80. W 2013 r. samorząd gminy zakupił jednostce używany, 11-letni samochód pożarniczy Renault, który używany jest do dzisiaj. OSP liczy obecnie 17 członków, posiada nowoczesny sprzęt do sprawnego funkcjonowania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. W latach 2019-2021 strażnica przeszła gruntowną modernizację przy zaangażowaniu środków z budżetu gminy oraz dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

WALDEMAR JAROŃ