Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Służyć dobru Kościoła

3 lipca w parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gręzówce odbył się Diecezjalny Dzień Akcji Katolickiej.

Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy AK z całej diecezji siedleckiej. Spotkaniu towarzyszyło hasło „Bądźmy świadkami miłości”. Obchody rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. W swojej homilii pasterz diecezji nawiązał do patrona dnia – św. Tomasza. Po Eucharystii licznie zgromadzeni uczestnicy, na czele z proboszczem ks. Józefem Sobotką i prezesem oddziału AK w Gręzówce Tadeuszem Federczykiem, przemaszerowali do miejscowego Zespołu Szkół, gdzie wysłuchali katechezy biskupa Z. Kiernikowskiego. – Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, mamy świadczyć, że Bóg jest miłością. Wtedy wypełnimy swoją misję. Nie możemy ograniczyć się jedynie do mówienia czy śpiewania o miłości. Świadczyć o Bożej miłości możemy tylko poprzez działanie. Ale czyny też nic nie znaczą i nic nie są warte bez modlitwy. Kluczem do tego jest miłość w rodzinie – mówił biskup.

W dalszej części spotkania asystent kościelny Akcji Katolickiej diecezji siedleckiej ks. Wojciech Hackiewicz podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi warunków i rytmu pracy stowarzyszenia. Ksiądz asystent podkreślił, że Akcja jest jedynym stowarzyszeniem nie oddolnym, tylko powołanym przez Kościół i biskupa. Zwrócił również uwagę na dużą aktywność członków AK w życiu Kościoła. Przejawia się ona m.in. obecnością na spotkaniach nie tylko parafialnych, ale też diecezjalnych i ogólnopolskich. Następnie głos zabrała Julia Oksiutowicz, prezes diecezjalnego Instytutu AK. – Podejmujemy wiele inicjatyw. Ostatnio członkowie Akcji objęli patronatem księży z naszej diecezji, pracujących na misjach – mówiła prezes. W swoim przemówieniu nawiązała również do zadania obecnego programu duszpasterkiego AK jakim jest „Wołanie o miłość”.

Ważnym wydarzeniem podczas uroczystości było oficjalne przekazanie ks. Stanisławowi Chodźce decyzji o utworzeniu nowego parafialnego oddziału AK przy kierowanej przez niego parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sworach. Następnie uczestnicy spotkania zgromadzili się na agapie. – Podczas tego poczęstunku wszyscy wspaniale się bawili. Było to święto, na którym nie zapomniano również o sferze rozwoju duchowego i intelektualnego uczestników spotkania. A rozstaniu towarzyszyła nadzieja, że myśli i przeżycia wyniesione z tej uroczystości będą owocować w oddziałach parafialnych naszej diecezji. Taka forma spotkań jest godna poparcia i warta realizacji, ponieważ służy dobru Kościoła – podsumowała J. Oksiutowicz.

Kinga Ochnio