Diecezja
Źródło: xSO
Źródło: xSO

Służył Bogu i bliźniemu

16 lutego o 14.00 w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe zmarłego ś.p. ks. dr. Wacława Furmana.

Przed rozpoczęciem Mszy św. pogrzebowej zostały odśpiewane nieszpory żałobne z udziałem przybyłych kapłanów, chóru parafialnego i licznie zgromadzonego ludu.

Po zakończeniu modlitwy rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył wikariusz generalny i kanclerz kurii diecezjalnej ks. dr Piotr Sawczuk, który 20 lat temu pracował w Wisznicach jako wikariusz.

Homilię wygłosił ks. prałat Mieczysław Głowacki, który podkreślił szczególny rys osobowości zmarłego kapłana Wacława: pragnienie służby drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu, który znajduje się w potrzebie.

W liturgię Mszy św. pogrzebowej zaangażowali się członkowie najbliższej rodziny zmarłego kapłana, śpiewając psalmy, czytając słowo Boże i podając wezwania modlitwy wiernych.

Ks. dr Wacław Furman często odwiedzał swoją rodzinną parafię. W tej świątyni brał udział w różnych uroczystościach religijnych i głosił płomienne kazania. Pozostawił po sobie, jako dar dla parafii, monstrancję oraz dwa piękne witraże przedstawiające Sługę Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Chrystusa jako Dobrego Pasterza.

Tutaj, w Wisznicach, wraz ze swoimi współbraćmi kapłanami i członkami najbliższej rodziny przeżywał także złoty jubileusz kapłaństwa.

W ostatnich latach niósł cierpliwie krzyż choroby i cierpienia, którym zostało naznaczone jego życie. W ten sposób Bóg jednoczył swojego sługę, kapłana Wacława, ze swoim cierpiącym synem Jezusem Chrystusem.

Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych, ciało ks. W. Furmana zostało złożone w rodzinnym grobie na cmentarzu grzebalnym w Wisznicach.

Niech Chrystus, Dobry Pasterz, któremu wiernie służył do końca nasz brat, zmarły kapłan Wacław obdarzy go wiecznym dziedzictwem.

xSO

(xaa)