Aktualności
Służyli tajemnicy Jezusa Chrystusa

Służyli tajemnicy Jezusa Chrystusa

W poniedziałek, 25 marca biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski podczas Eucharystii sprawowanej w katedrze siedleckiej modlił się za zmarłych biskupów: śp. bp. Ignacego Świrskiego i bp. Jana Wiktora Nowaka.

Wraz z księdzem biskupem Mszę św. koncelebrowało czternastu prezbiterów, m.in. biskup nominat Piotr Sawczuk, ks. prałat Eugeniusz Filipiuk, ks. prałat Bernard Błoński, ks. prałat Jerzy Kalinka, ks. kan. Andrzej Oworuszko, ks. kan. Marek Paluszkiewicz. Asystę przygotowali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

– Biskupi za, których modlimy się dzisiaj służyli tajemnicy Jezusa Chrystusa. Obrazem wejścia w tę tajemnicę była uczta w Betanii, gdy Maria wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła – mówił w homilii biskup siedlecki. – Nie wszystkim ten gest się podobał. Według Judasza należało sprzedać ten olejek i rozdać ubogim. „Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano”. Jezus wziął Marię w obronę. On wiedział, że idzie ku pogrzebowi i Jego pogrzeb oraz pusty grub stanie się punktem zwrotnym dla Jego uczniów i każdego z nas. Odtąd człowiek wierzący nie będzie stał przerażony przed grobem, bo będzie miał w sobie moc tracenia życia. W czasie Wielkiego Tygodnia jesteśmy zaproszeni, byśmy jednoczyli się z Jezusem, namaszczonym na pogrzeb. Kto tę tajemnicę przyjmie, temu nic już nie zaszkodzi. Taki człowiek nabiera odwagi, jest mężny i oczekuje Pana – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.

Bp Ignacy Świrski urodził się 20 września 1885. W latach 1946–1968 był profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu. Podczas II wojny światowej ukrywał się na terenie Wileńszczyzny, prowadząc równocześnie akcję pomocy prześladowanym Żydom. W maju 1945 r. został rektorem seminarium duchownego w Białymstoku. 12 kwietnia 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem diecezjalnym siedleckim. 30 czerwca 1946 przyjął sakrę biskupią. 4 lipca 1946 r. odbył uroczysty ingres do katedry siedleckiej. Inspirował odbudowę kościołów parafialnych zniszczonych w czasie II wojny światowej. Odbudował katedrę siedlecką, uszkodzoną w czasie działań wojennych. Zarządził misje na całym Podlasiu. Propagował zwalczanie pijaństwa. Prowadził działalność charytatywną. Zmarł 25 marca 1968 r. w Siedlcach, zostawiwszy po sobie testament rozpowszechniany później przez wiernych w odpisach.

Bp Jan Wiktor Nowak urodził się 5 października 1931 r. w Toruniu w rodzinie inteligenckiej. W latach 1951-1956 studiował w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 25 maja 1956 r. pracował jako wikariusz najpierw w Nowej Wsi Wielkiej, a potem w Smogulcu. W 1961 r. został skierowany na studia specjalistyczne do Instytutu Katolickiego w Paryżu. Z Paryża udał się do Rzymu, gdzie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim uzyskał w 1964 r. doktorat z teologii moralnej. Po powrocie do Polski został wykładowcą, a potem, w latach 1970-1982, rektorem Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w archidiecezji gnieźnieńskiej 20 lutego 1982 r. Sakrę biskupią przyjął 25 marca tegoż roku w Gnieźnie z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Jako jego wikariusz został skierowany do Bydgoszczy, gdzie pełnił również obowiązki proboszcza parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja. W latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu «Iustitia et Pax», a od 1994 r. przewodniczącym Komisji ds. Zakonnych. W 1990 r. został członkiem Papieskiej Rady «Iustitia et Pax». Ojciec Święty mianował go biskupem siedleckim 25 marca 1996 r. Jako ordynariusz diecezji 6 października 1996 na placu św. Piotra w Rzymie koncelebrował beatyfikacyjną Mszę św. z papieżem Janem Pawłem II, w czasie której prezentował unickich męczenników podlaskich z Pratulina. W lutym 1997 zarządził misje ewangelizacyjne w diecezji, przygotowujące wiernych do trzeciego tysiąclecia. W 1998 zainicjował trzy diecezjalne kongresy: powołań, różańcowy oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich. 10 czerwca 1999 był gospodarzem siedleckiego spotkania z papieżem Janem Pawłem II. Z jego inicjatywy powstało Centrum Charytatywno-Duszpasterskie przy kurii diecezjalnej w Siedlcach. Zmarł 25 marca 2002 w Siedlcach, po długiej i ciężkiej chorobie.

Doczesne szczątki bp. Ignacego Świrskiego i bp. Jana Wiktora Nowaka spoczywają w podziemiach siedleckiej katedry.

ks. Mateusz Czubak