Region
Źródło: MORGUEFILE
Źródło: MORGUEFILE

Śmieciowy problem rozwiązany

Siedleccy radni przyjęli pakiet uchwał o zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Od 1 lipca mieszkańcy zapłacą za wywóz śmieci od osoby.

Przyjęta w ubiegłym roku uchwała o wprowadzeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od powierzchni zajmowanego lokalu wywołała protest mieszkańców. Nową metodę i stawkę opłat za śmieci przygotowała komisja powołana przez prezydenta Wojciecha Kudelskiego, w skład której weszli radni reprezentujący wszystkie ugrupowania polityczne. Efekt prac komisji przedstawiono mieszkańcom podczas konsultacji społecznych, w których udział wzięły władze miasta.

Zwycięstwo mieszkańców?

Uchwała przyjęta podczas marcowej sesji rady miasta wprowadza opłatę 8,5 zł od osoby za śmieci segregowane i 12 zł za niesegregowane. Każda rodzina składająca się z więcej niż trzech osób objęta zostanie zniżkami. Za czwartą osobę przewidziano ulgi w wysokości 60%, za piątą 70%, szósta i więcej to 80% ulgi. Takie same zniżki zaproponowano w przypadku nieselektywnej zbiórki. Rachunek za śmieci po 1 lipca zostanie obliczony na podstawie deklaracji, którą trzeba będzie złożyć w czerwcu w urzędzie miasta.

Radny Mariusz Dobijański podczas sesji rady miasta podkreślił, że zmiana uchwały to w dużej mierze wynik protestów mieszkańców. – Determinacja i sukces siedlczan sprawiły, że rozpoczęliśmy prace nad nowelizowaniem uchwały podjętej w minionym roku – stwierdził. Radny PO przypomniał o nierozwiązanej jeszcze kwestii udziału w kosztach właścicieli firm. – Jeżeli system nie będzie się spinał finansowo, nie zgodzimy się na podniesienie stawek, które przyjęliśmy – zadeklarował. Natomiast Zbigniew Piwoński (SLD) przypomniał, że to sami radni Platformy przyczynili się do przyjęcia ubiegłorocznej uchwały, która wywołała protest mieszkańców.

Zdaniem radnego Marka Kordeckiego podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody jest zwycięstwem demokracji. – Osoby reprezentujące mieszkańców muszą zawsze pamiętać, że powinny wyrażać swoje zdanie w połączeniu z głosami, które stoją za nimi – przyznał. Natomiast prezydent Wojciech Kudelski zwrócił uwagę, że jeszcze jest za wcześnie na „odtrąbienie sukcesu”. – Dopiero się uczymy. Jesteśmy na pierwszym etapie, jeśli chodzi o dostosowanie naszego prawodawstwa do wymogów Unii Europejskiej. To jest dopiero pierwszy niewielki kroczek – przyznał. Prezydent podziękował całej radzie i pracownikom urzędu miasta za współpracę w przygotowaniu uchwał. – Proszę wszystkie koleżanki i kolegów, nie starajmy się z kwestii odpadów wyciągać jakichś korzyści politycznych – podsumował W. Kudelski.

Będzie kampania informacyjna

Zgodnie z przyjętą uchwałą opłatę za gospodarowanie odpadami trzeba będzie uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca w kasie urzędu miasta lub na rachunek bankowy miasta. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy wyrażali swoje wątpliwości dotyczące kontrolowania segregowania. Prezydent Kudelski zwrócił uwagę, że rozważane jest znakowanie worków na śmieci kodami kreskowymi tak, by można było sprawdzić, kto segreguje odpady. Natomiast wiceprezydent Anna Sochacka wyjaśniała, że w opłatę śmieciową wliczony jest już koszt pojemników, a także worków na odpady segregowane. Władze miasta planują kampanię informacyjną dotyczącą segregowania śmieci.

KO