Rozmaitości
Źródło: Z
Źródło: Z

Śmigłowcem na ratunek

Przy al. 550-lecia w Sokołowie Podlaskim powstała baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stacjonujący w niej śmigłowiec zapewni szybsze dotarcie do ofiar wypadków drogowych i sprawniejszy transport poszkodowanych do szpitala.

Stacjonujący w sokołowskiej bazie śmigłowiec wypełni jedną z białych plam na mapie zasięgu LPR, uzupełniając maszyny operujące z Warszawy, Białegostoku i Lublina. Śmigłowiec będzie miał w zasięgu część drogi krajowej nr 2 Warszawa - Terespol i spory odcinek trasy nr 8 Warszawa - Białystok.

Dyżur załogi LPR (pilot, lekarz i ratownik medyczny) zainaugurowano 24 listopada.

W uroczystym otwarciu bazy wzięli udział m.in. wicemarszałek senatu Maria Koc, przewodniczący senackiej komisji zdrowia Waldemar Kraska, wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz członek zarządu Elżbieta Lanc, wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, szef LPR Robert Gałązkowski, konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej prof. Jerzy Ładny oraz przedstawiciele lokalnych władz z burmistrzem Bogusławem Karakułą i starostą Leszkiem Iwaniukiem na czele.

O tym, jak ważna i bezcenna dla życia i zdrowia mieszkańców Mazowsza jest nowo powstała inwestycja, przekonywała wicemarszałek J.E. Orzełowska. Za sprawą śmigłowca pacjenci z ciężkimi urazami lub w stanie zagrożenia życia otrzymają pomoc i dotrą na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) najszybciej, jak to możliwe. co bardzo często decyduje o ich życiu lub zdrowiu.

Po przemówieniach gości helikopter został poświęcony.

Otwarcie bazy LPR poprzedziły obrady senackiej komisji zdrowia, która zebrała się w urzędzie miasta. Podczas nich omawiano projekt znowelizowanej ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

Jeszcze nie koniec inwestycji

Stacjonujący w sokołowskiej bazie śmigłowiec wypełni jedną z białych plam na mapie zasięgu LPR, uzupełniając maszyny operujące z Warszawy, Białegostoku i Lublina. Śmigłowiec będzie miał w zasięgu część drogi krajowej nr 2 Warszawa – Terespol i spory odcinek trasy nr 8 Warszawa – Białystok.

Obecnie baza w Sokołowie ma charakter tymczasowy. W jej skład wchodzi namiot do hangarowania śmigłowca, płyta przedhangarowa, miejsce postoju śmigłowca, cysterna oraz pomieszczenie dla załogi. Na realizację inwestycji z budżetu Mazowsza przeznaczono 6 mln zł. Do połowy 2018 r. ma powstać baza docelowa, z miejscem na pomieszczenia operacyjno-socjalne, magazyny medyczne oraz hangar dla śmigłowca.

Cztery nowe lokalizacje

Baza w Sokołowie to jedna z czterech nowych lokalizacji zrealizowanych w ostatnim czasie na terenie całego kraju (Opole, Ostrów Wielkopolski i Gorzów Wielkopolski). Na Mazowszu LPR działa w Płocku i Warszawie. Łącznie na terenie Polski LPR dysponuje 20 bazami.

Sokołów o tę inwestycję rywalizował z Siedlcami. Władze drugiego z miast ubieganie się o lokalizację bazy LPR argumentowały przede wszystkim położeniem Siedlec na międzynarodowych trasach: drogowej nr 2 i kolejowej E30, gdzie odnotowywana jest znaczna ilość wypadków wymagających szybkiej interwencji służb ratunkowych. Ostatecznie resort zdrowia wybrał Sokołów Podlaski.

Szybsza pomoc i transport

Tworzenie nowych baz ma służyć przede wszystkim poprawie dostępności do śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w wybranych rejonach Polski. Chodzi zwłaszcza o te obszary, które nie są aktualnie objęte 60-kilometrowym zasięgiem operacyjnym LPR. W praktyce przełoży się to na skrócenie czasu udzielenia pomocy medycznej w przypadku nagłego zdarzenia oraz konieczności przetransportowania osób poszkodowanych do szpitala.

Jak zaznacza R. Gałązkowski, dyrektor LPR, bolączką systemu ratunkowego jest to, że bardzo często pacjent z obrażeniami wielonarządowymi w stanie zagrożenia życia trafia do najbliższego szpitala, gdzie niejednokrotnie nie jest możliwa pełna diagnostyka. Śmigłowiec ma tę przewagę, że w krótkim czasie – 20 – 30 min – może przetransportować pacjenta do ośrodków klinicznych.

HAH