Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Solidarni w miłosierdziu

3 marca zainauguruje działalność Centrum Pomocy Bliźnim. To wspólne przedsięwzięcie Caritas Diecezji Siedleckiej i urzędu miasta. Placówka mieści się przy ul. Budowlanej w Siedlcach.

Konieczność niesienia pomocy materialnej potrzebującym wynika z bezinteresownej miłości do ludzi. Warunki, w których obecnie żyjemy, są bardzo zróżnicowane. Obok coraz bardziej widocznego bogactwa rozprzestrzenia się sfera biedy.

Są ludzie, którym trzeba konkretnej pomocy – żywności, odzieży, lekarstw, opału itp. To właśnie z myślą o nich powstało Centrum Pomocy Bliźnim.

Inicjatywa z serca

Pomysł zrodził się kilka miesięcy temu. Inicjatywa ta nie powstała przypadkowo. Wynika z chrześcijańskiego obowiązku niesienia pomocy potrzebującym. – Z różnych względów przybywa osób ubogich, samotnych, bezdomnych, chorych i wymagających opieki. Caritas Diecezji Siedleckiej chce im pomagać. To jej powołanie. Dlatego pojawił się pomysł utworzenia placówki pozyskującej, a następnie przekazującej nieodpłatnie odzież, sprzęt domowy i inne artykuły, a także wypożyczającej osobom sprzęt rehabilitacyjny – tłumaczy Jolanta Antoniuk, koordynator projektu.

– Współczesne czasy wymagają, by jeszcze bardziej skupiać się na profesjonalnej pomocy ludziom potrzebującym. Od lat współdziałamy na tym polu z siedlecką Caritas. Nasza współpraca przynosi fantastyczne efekty. Tak będzie również w przypadku Centrum Pomocy Bliźnim, które stanowi uzupełnienie dotychczasowych działań Caritas – twierdzi Leszek Borkowski, naczelnik wydziału polityki społecznej w siedleckim urzędzie miasta, wyjaśniając, że placówka funkcjonuje w ramach realizacji zadania dofinansowanego przez magistrat w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2014 r. Na jej działalność urząd będzie przekazywał dotację w wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie. – Bardzo się cieszę, że centrum rozpoczęło działalność. Mam nadzieję, że osoby zgłaszające się otrzymają pomoc, jakiej oczekują – dodaje urzędnik.

Wszechstronna pomoc

Wydawanie odzieży i artykułów pierwszej potrzeby oraz nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – tym będzie zajmowało się centrum. Jego usługi skierowane są do mieszkańców Siedlec, którzy np. z powodu bezrobocia, choroby, niepełnosprawności znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Na pomoc mogą liczyć także rodziny wielodzietne. – Potrzebujących wskaże Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – mówi J. Antoniuk. – Natomiast z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, której działalność wspiera finansowo powiat siedlecki, mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo mający zlecenie na zaopatrzenie w dany sprzęt od lekarza specjalisty – tłumaczy, podkreślając, że centrum dysponuje m.in. łóżkami pielęgnacyjno-rehabilitacyjnymi, balkonikami, chodzikami, krzesłami toaletowymi,  wózkami inwalidzkimi, a pracownicy punktu pomagają właściwie wybrać i dopasować urządzenia. Udzielają też informacji na temat działania i bezpiecznego poruszania się przy pomocy udostępnianego sprzętu. Doradzają, jak łagodzić związany z niepełnosprawnością stres, przekonując, że nawet w obliczu choroby można żyć aktywnie i być samodzielnym.

Każda osoba, która nieodpłatnie otrzyma pomoc rzeczową, jest zobowiązana do wypełnienia dokumentów potwierdzających odbiór przedmiotów i sprzętu rehabilitacyjnego w formie protokołu przekazania, wniosku o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego bądź umowy użyczenia. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

Potrzeba ludzi dobrej woli

Jednak aby placówka działała prężnie i efektywnie, trzeba życzliwości i zainteresowania ze strony konkretnych osób i instytucji. – Wierzymy, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy nieodpłatnie podzielą się swoimi dobrami z potrzebującymi, np. odzieżą, sprzętem gospodarstwa domowego, urządzeniami do rehabilitacji, środkami czystości oraz innymi przedmiotami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania w życiu i społeczeństwie – podkreśla J. Antoniuk, przypominając, że zbiórkę zaplanowano na 3 marca. – Wszyscy, którzy chcą przekazać dary, proszeni są o ich dostarczenie do siedziby centrum przy ul. Budowlanej 1 – zachęca.

Ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, prosi jednak, by nie były to rzeczy stare i bezużyteczne. – Pamiętajmy, że mimo tego, iż ktoś jest biedny, ma przecież swoją ludzką godność. Dlatego każdy z nas powinien krytycznie spojrzeć na własną dobroczynność. Żeby to nie było tak, że tylko robimy porządki i pozbywamy się zniszczonych rzeczy – mówi ks. Bieńkowski, ostrzegając, że zamiast sprawienia komuś radości, możemy go poniżyć.

Akcje zbierania artykułów dla potrzebujących będą prowadzone także w siedleckich parafiach oraz za pośrednictwem Centrum Wolontariatu w Siedlcach.

Choć projekt Centrum Pomocy Bliźnim ma określone ramy czasowe, będzie kontynuowany. – Co roku ogłaszamy konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Siedlecka Caritas troszczy się o potrzebujących mieszkańców naszego miasta, wspierając tym samym działania samorządu. Takim inicjatywom trzeba sprzyjać – zaznacza L. Borkowski.

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi jest zarówno obowiązkiem prawnym, jaki i moralnym. Oczekujemy pomocy, ale i sami musimy być gotowi do jej niesienia.


Centrum Pomocy Bliźnim

 

ul. Budowlana 1

08-110 Siedlce

nr tel. 25-640-71-30 wew.113

tel. kom: 780-061-316

MD