Aktualności
Spełnia czy nie?

Spełnia czy nie?

Od września radni z klubu „Solidarny Radzyń” pytali burmistrza o drogę dojazdową do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1. Jak twierdzili, nie spełniała ona wymogów przeciwpożarowych.

Podczas wrześniowej sesji burmistrz Witold Kowalczyk przekonywał, że wykonana koncepcja projektowa pod budowę hal targowych odbyła się zgodnie z wymogami, a droga przeciwpożarowa do szkół ma zachowane wymiary.

– Czy podczas tworzenia koncepcji uwzględniono warunki ochrony przeciwpożarowej? Szkoła jest bardzo ważnym obiektem – dociekał radny Sławomir Sałata.

Burmistrz zapewniał, że wszystko jest zgodne z projektem, koncepcją i nie ma tam żadnego zagrożenia. Radni jednak nie dowierzali jego słowom i postanowili skierować sprawę do lubelskiego komendanta wojewódzkiej państwowej straży pożarnej w Lublinie, który przekazał sprawę komendantowi PSP w Radzyniu Dariuszowi Gomółce. 14 listopada strażacy przeprowadzili kontrolę na terenie wyznaczonej placówki.

– W toku czynności stwierdzono usterkę, polegającą na braku odpowiedniego dojazdu do obiektu usytuowanego przy ul. Jana Pawła II 25. Na dyrektora szkoły zostanie nałożony nakaz, mówiący o konieczności zapewnienia drogi przeciwpożarowej, bowiem obecny dojazd nie spełnia wymogów przeciwpożarowych – tłumaczy Dariusz Gomółka. Jak dodaje, nie będą narzucane dyrekcji żadne rozwiązania, bo to zarządzający obiektem ma obowiązek zapewnić dojazd spełniający wymogi przeciwpożarowe.

KN