Aktualności
Spiesz się!

Spiesz się!

Jeszcze tylko do 28 listopada w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowane będą wnioski o wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów.

Opisana pomoc finansowa kierowana jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Wsparcie może być przyznane podmiotom, które zostały uznane na podstawie przepisów prawa za grupy producentów rolnych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. Dodatkowo grupy muszą spełniać warunki kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych pięciu lat funkcjonowania grupy, liczonych od dnia jej uznania.
 

GU