Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Śpiew służący budowaniu jedności

20 listopada pod przewodnictwem biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego odbył się diecezjalny dzień skupienia organistów i muzyków kościelnych.

Uczestniczyło w nim ponad 100 osób. W programie przewidziano m.in. wykład Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwy na temat harmonizacji i akompaniowania do odpowiedzi i aklamacji liturgicznych. Uwzględniono również czas na indywidualną spowiedź i wymianę doświadczeń.

W katechezie do organistów biskup mówił o potrzebie przygotowywania liturgii i budowaniu jedności zgromadzenia mocą Ducha Jezusa Chrystusa. – Liturgia jest celebracją tajemnicy paschalnej Chrystusa we wspólnocie odkupionych grzeszników – nauczał. – W liturgii każdy ma swoją funkcję. Śpiew służy budowaniu jedności zgromadzenia. Dobrze przygotowana liturgia jest prawdziwa, harmonijna i pociągająca człowieka w głąb misterium Jezusa. Jedność zgromadzenia liturgicznego wypływa z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Umierając na krzyżu, Jezus rozproszonych przez grzech ludzi uczynił jednością. To właśnie podczas liturgii Jezus z nas, ludzi rozproszonych, tworzy Ciało, w którym każdy jest na swoim miejscu, tak jak nas widzi Pan Bóg, jak potrzebuje reszta tego Ciała – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia w katedrze siedleckiej pod przewodnictwem biskupa. – Jezus przychodzi do nas jak do Zacheusza i mówi: „Dziś chcę zatrzymać się w twoim domu”. Zacheusz był człowiekiem małego wzrostu z wieloma kompleksami. Może nie jesteśmy tak bogaci jak on, ale mamy kompleksy, bo nie jesteśmy takimi, jakimi byśmy chcieli. Dlatego czynimy wiele starań, by być kimś. Tymczasem Jezus zaprasza nas: „Zejdź do twego życia, takiego jakie ono jest”. Wielu dziwiło się, że Jezus do grzesznika poszedł w gościnę. Potrzeba nam takiego rozumienia liturgii, w którym odpowiadamy na zaproszenie Boga do wejścia w prawdę naszego życia. Oto Pan przechodzi i do każdego z nas mówi po imieniu. Wzywa: „Zejdź, muszę być w twoim domu, u ciebie”. Zbawienie jest dla ciebie. Jesteś synem Abrahama. To jest Dobra Nowina na dzień dzisiejszy – kontynuował biskup.

Na zakończenie Eucharystii biskup wręczył dyplomy absolwentom Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w specjalności kantor. Otrzymali je: Klaudia Bednarzyk, Anna Jakimiuk, Aneta Karczmarska i Marcin Kosik.

Organiści dostali również materiały formacyjne i list biskupa o zespołach śpiewaczych, chórach i scholach na dzień św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Zostali też zachęceni do aktywnego włączenia się w pracę II Synodu Diecezji Siedleckiej.

Dzień skupienia został zorganizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej.

ks. Mateusz Czubak