Kultura
Źródło: WE
Źródło: WE

Śpiewają ponad 30 lat!

XXXIV Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki” stał się doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z miasta oraz okolic.

Mimo iż historia przeglądu sięga 1979 r., jego cel pozostaje niezmienny. Jest nim popularyzowanie piosenek o tematyce harcerskiej, szkolnej i przedszkolnej. Prezentacja muzycznych utworów oraz integracja uczniów przyświecały też organizacji tegorocznej edycji imprezy.

W sobotę, 13 kwietnia, sceną Łukowskiego Ośrodka Kultury zawładnęły przedszkolaki z terenu powiatu. Niedziela należała natomiast do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W muzycznych zmaganiach wzięli udział przedstawiciele placówek w Gręzówce, Trzebieszowie, Adamowie, Zalesiu, Rolach, Łazach i Dębowicy.

Wyłonieni przez jury najlepsi wykonawcy mają szansę wziąć udział w odbywającym się w Rykach festiwalu „Śpiewający Słowik”. Komisja konkursowa w składzie: Józef Obroślak, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Stanisław Zarzycki, kierownik kapeli przy ZPiTZŁ „Łukowiacy”, Tadeusz Bochman, kapelmistrz działającej przy ŁOK orkiestry dętej, oraz Leszek Kamola, nauczyciel w łukowskiej Państwowej Szkole Muzycznej, przesłuchała łącznie 201 uczestników. Każdy z nich otrzymał drobny upominek i pamiątkowy dyplom.

– Przegląd udowodnił nam, jak bogatych artystycznie mamy uczniów – podkreśla dyrektor ŁOK Artur Mydlak, zwracając uwagę na fakt, iż w zmaganiach udział wzięły dzieci i młodzież nie tylko z terenu miasta.


Do „Śpiewającego słowika”

Do udziału w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”, który rozpocznie się 5 czerwca w Rykach, nominowani zostali: Klaudia Borejko z SP nr 5 w Łukowie oraz Sylwia Purzycka i Natalia Wysocka z łukowskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1, a także Klaudia Jukowska, gimnazjalistka z Gręzówki. Wyróżnienia otrzymali: Julia Stolarczyk z łukowskiego ZSP SP nr 1, Monika Stępniewska z SP w Gręzówce oraz Weronika Szczerba z Zespołu Szkół w Zagoździu.

WE