Diecezja
Źródło:
Źródło:

Śpiewał swe Magnificat

Przeżywał swoją tajemnicę uwielbienia Pana wówczas, gdy zmieniały się stare niebiosa i stara ziemia, kiedy pejzaż i realia duszpasterskie ulegały głębokim przemianom. Pomimo trudnej rzeczywistości, zawsze śpiewał swoje „Magnificat” – mówił o śp. bp. Janie Mazurze abp Józef Życiński w homilii podczas pogrzebowej Eucharystii.

Uroczystości pogrzebowe biskupa seniora diecezji siedleckiej Jana Mazura licznie zgromadziły duchowieństwo i wiernych. Już w poniedziałek, 29 września, trumna z Jego doczesnymi szczątkami została wystawiona w siedleckiej kurii. Dla wiernych była to możliwość pożegnania ze swym długoletnim pasterzem oraz wpisania się do księgi kondolencyjnej. Tego samego dnia o godz. 16 trumnę z ciałem Zmarłego została w uroczystej procesji przeniesiona do katedry, gdzie odprawiono Nieszpory, Eucharystię i modlitewne czuwanie. 30 września o godz. 6 rano pod przewodnictwem i z homilią biskupa siedleckiego została odprawiona Msza św. w katedrze. Po Eucharystii odprawiono Jutrznię, zaś o godz. 9 – modlitwę przedpołudniową.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa rozpoczęła się o godz. 11. Koncelebrowało ją około 500 kapłanów. W uroczystości udział wzięli m.in: abp Józef Życiński – metropolita lubelski, abp Józef Kowalczyk – nuncjusz apostolski w Polsce, metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak, metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba, metropolita łódzki abp Władysław Ziółek, biskup diecezji sandomierskiej Andrzej Dzięga, bp biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur, biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Wacław Depo, biskup diecezji łomżyńskiej Stanisław Stefanek, biskup diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny; biskup-senior diecezji lubelskiej Bolesław Pylak. Ponadto na pogrzeb przybyło wielu biskupów pomocniczych oraz biskupów seniorów z Polski oraz bp Jan Niemiec z Ukrainy.

Na uroczystości pogrzebowe przybyli również: poseł RP, przewodniczący PiS-u, Jarosław Kaczyński, posłowie Krzysztof Tchórzewski, Jacek Kozaczyński i Franciszek Stefaniuk, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, wicemarszałek lubelski Sławomir Sosnowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Borkowski, prezydenci Siedlec – Wojciech Kudelski oraz Białej Podlaskiej – Andrzej Czapski, starosta siedlecki Zygmunt Wielogórski oraz delegacje władz z powiatów siedleckiego, garwolińskiego, łosickiego i radzyńskiego, delegacje wyższych uczelni: KUL z ks. profesorem Stanisławem Wilkiem na czele, UKSW w Warszawie z ks. prof. Kazimierzem Matwiejukiem, Akademii Podlaskiej i lokalnych szkół wyższych, delegacje zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, reprezentanci ruchów i stowarzyszeń kościelnych, zakładów pracy, ruchów społecznych i związkowych, szkół oraz lokalnych mediów.

Pożegnalną homilię wygłosił abp Józef Życiński. – Wszyscy zgromadzeni przy trumnie bp. Jana, dzięki wiernej pamięci o tym, jak wiele mu zawdzięczamy, włączamy naszą wdzięczność w zadumę nad treścią odczytanego dziś słowa Bożego. Treścią, która mówi, że Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, prowadząc nas w stronę nowych niebios i nowej ziemi – mówił kaznodzieja. – Biskup Jan, wędrując w stronę Nowego Jeruzalem, jako swoją dewizę biskupią, a przecież zazwyczaj te dewizy są wyrazem pewnego spojrzenia na całe życie, przyjął słowa: „Magnificat anima mea Dominum” – „uwielbiaj, duszo moja, Pana”.

Ponadto abp Życiński zauważył, że w trakcie 40 lat poświęconych Kościołowi siedleckiemu, w posłudze bp. Mazura wyraźnie dominował akcent maryjny. – To On swoją pieczą duszpasterską objął obchody 250. rocznicy ukoronowania obrazu w Kodniu, organizował peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, następnie peregrynację słynącego łaskami obrazu z Kodnia, a osobną obrazu Matki Bożej Fatimskiej – podkreślił arcybiskup. – To w jego pasterskim zatroskaniu rys maryjny uzyskiwał wymiar Kany, bo poprzez umiłowanie Maryi jednoczył się On zarówno z zatroskanym ludem, jak i z Chrystusem, którego głosił – mówił metropolita. Charakteryzując różne nurty działań Biskupa w Kościele siedleckim, zwrócił uwagę na niezwykłą więź z ludem i odniósł ją do wydarzeń w Miętnem w 1984 r. oraz procesu beatyfikacyjnego Męczenników Podlaskich. Przypomniał, również, że jako przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi bp Mazur angażował się na rzecz przeciwdziałania zniewoleniu. Myśląc o przyszłości Kościoła siedleckiego, wybudował nowe seminarium. Włączał się czynnie w życie Kościoła powszechnego, m.in. jako ojciec Soboru, uczestnicząc w tych obradach, które przemieniły oblicze Kościoła. To wszystko daje nam poczucie historyczności dzisiejszego dnia, wielkiego przemijania, w którym szlak wędrówki do nowych niebios jest także naszym szlakiem – mówił abp J. Życiński.

Zmarłego Biskupa Jana Mazura pożegnali: w imieniu gości uroczystości – bp Alojzy Orszulik, w imieniu duchowieństwa diecezji siedleckiej – ks. infułat Kazimierz Korszniewicz, w imieniu osób życia konsekrowanego – s. Patrycja ze zgromadzenia sióstr nazaretanek, w imieniu polityków – prezes PiS-u poseł Jarosław Kaczyński, w imieniu parlamentarzystów regionu siedlecko-ostrołęckiego oraz organizacji społecznych i związkowych – poseł Krzysztof Tchórzewski, w imieniu samorządowców – prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, w imieniu wiernych świeckich – Krystyna Boruta.

Na zakończenie Eucharystii biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski wyraził słowa wdzięczności wszystkim, którzy opiekowali się Zmarłym w ostatnich latach Jego życia, szczególnie siostrom tereskom oraz służbie zdrowia. – Dziękujemy Panu Bogu za Biskupa Jana, który przez dziesięciolecia pełnił pasterską posługę biskupią w naszej wspólnocie – dodał. Podziękował także osobom i służbom zaangażowanym w organizację uroczystości pogrzebowych.

Obrzędy pochówku poprowadził nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk. Ciało śp. bp. Jana Mazura zostało złożone w krypcie katedralnej, obok innych ordynariuszy diecezji siedleckiej: bp. Henryka Przeździeckiego, bp. Ignacego Świrskiego oraz bp. Jana Wiktora Nowaka.Z przemówień podczas uroczystości pogrzebowych

 


 

 

Jarosław Kaczyński

(…) Sądzę, że każdy katolik ma w sercu, w umyśle jakieś wyobrażenie człowieka Bożego. Dla mnie kimś takim był – jako człowiek, z którym wielokrotnie rozmawiałem, od którego mogłem się wiele nauczyć, jako kapłan, który przeszedł długą drogę od skromnej rodziny do biskupiej sakry, jako biskup, który potrafił służyć Kościołowi, ludowi Bożemu, Polsce w trudnych czasach – bp Jan Mazur. (…). Potrafił służyć, będąc człowiekiem odważnym, zdecydowanym. Wiemy, że został zaliczony do tych najgroźniejszych, najtwardszych, tych, którzy stanowią najbardziej niezłomny trzon polskiego Episkopatu tamtych, na szczęście odległych, czasów. Widzieliśmy w Nim kogoś, kto potrafi być zdecydowany i kto zawsze mówi „tak, tak”, „nie, nie”, kogoś, kto ze słów bardzo szybko potrafi przechodzi do czynów, kto potrafi odnosić się zdecydowanie do tego, co wokół niego, co w Polsce. Podejmował także decyzje trudne, błogosławił przedsięwzięcia ryzykowne, które odegrały poważną rolę w obronie polskiej demokracji już po roku 89. (…)

S. Patrycja ze Zgromadzenia SS. Nazaretanek

Ekscelencjo, Ojcze! Dzisiaj, gdy żegnamy Cię, pragniemy wyrazić za wszelkie dobro. W imieniu osób konsekrowanych dziękuję za 40 lat posługi instytutom życia konsekrowanego pracującym na terenie diecezji siedleckiej. Doświadczaliśmy Twojej wielkiej dobroci, życzliwości i pomocy. Objawiała się ona zainteresowaniem naszym życiem duchowym, troską o nowe powołania i o warunki bytowe. Ceniliśmy Twoją obecności na uroczystościach ogólnozgromadzeniowych i poszczególnych instytutów.

Dziękuję za poświęcony nam czas, za wspólne modlitwy i spotkania. Drogi Biskupie, zapewniamy, że pozostaniesz w naszych sercach i wdzięcznej pamięci. Naszą modlitwę posyłamy przed Tron Najwyższego, by orędowała za Tobą u Boga. Żyj w pokoju.

Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec

Dzisiaj w imieniu władz samorządowych Miasta Siedlce dziękuję Honorowemu Obywatelowi tego miasta za całą Jego pracę, za całą dobroć, ze wszystkie spotkania (…), za Jego troskę o wszystkie nasze samorządowe sprawy. W imieniu bliźniaczego miasta Biała Podlaska, wszystkich miast podlaskich i mazowieckich, w imieniu gmin, w imieniu Ludu Podlaskiego dziękuję Naszemu Pasterzowi za to, że był zawsze z nami (…). Dziękuję za wszystkie patriotyczne kazania. Dziękuję za wszystkie spotkania – te przy herbacie, jak i te oficjalne w czasie świąt patriotycznych. Nie mówię: „żegnam”, bo nauczyłeś nas, nasz Pasterzu, że spotkamy się. Mówię: „dziękuję” i proszę, abyś orędował za nami u Pana Boga, żeby nasze dzieci nigdy nie zatraciły tak pieczołowicie przekazywanej przez Ciebie wiary.

Krystyna Boruta

Dziękujemy Panu Bogu za dar życia bp. Jana Mazura, za Jego wieloletnią i ofiarną służbę pasterską w naszej diecezji, za przykład człowieka głębokiej wiary i patriotyzmu. Był Pasterzem, do którego można się było zwracać w chwilach trudnych. Był jednym z nas, wrażliwy na potrzeby innych. Dziękujemy za to Jego ojcostwo i za to, że był zawsze blisko spraw ludzkich. Bardzo lubił spotykać się z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. (…) Był kapłanem o wielkim sercu. W posłudze pasterskiej z wielką troską wypełniał wolę Bożą. Dziękujemy Ci, biskupie Janie, za homilie o głębokiej treści, pełne cytatów ewangelicznych. Dziękujemy za wprowadzani nas w szkołę maryjną Jednym słowem możemy powiedzieć, że byłeś biskupem maryjnym. Przekazałeś nam miłość do Matki Bożej. Twoja postawa zawierzenia nam się udzieliła.(…) 

Ks. Andrzej Adamski