Aktualności
„Spinka” na półmetku

„Spinka” na półmetku

Jak informują władze gminy Stary Brus, kończą się przygotowania do budowy sieci wodociągowej - tzw. spinki - w pięciu miejscowościach gminy.

To część większego projektu obejmującego także rozbudowę ujęcia wody w Starym Brusie. Środki na ten cel pochodzą z funduszy unijnych. – Ujęcie jest już wykonane, a niebawem rozpoczną się prace przy budowie wodociągu. Firma, która ma zrealizować tę inwestycję, kompletuje już niezbędne materiały, a rozpoczęcie robót zależy m.in. od warunków atmosferycznych – mówi wójt gminy Paweł Kołtun. Sieć wodociągowa powstanie w Starym Brusie, Nowym Brusie, Kołaczach, Dominiczynie i Lubowierzu. Jej budowa pozwoli m.in. na przyłączenie do gminnego wodociągu odbiorców z Dominiczynina, Lubowierza i Helenina, którzy obecnie są zaopatrywani w wodę z Urszulina.

Ujęcie wody w Starym Brusie zmodernizowano po ponad 20 latach od jego powstania. W ramach inwestycji został m.in. wybudowany zbiornik retencyjny o pojemności do 200 m3, zamontowano pompownię, filtr z separatorem i agregat prądotwórczy. Prace obejmowały również wymianę rurociągów wewnętrznych i zewnętrznych oraz nowe zagospodarowanie terenu wokół ujęcia, gdzie powstały drogi dojazdowe i ogrodzenie placu. Koszt całego projektu zamknie się kwotą ponad 3 mln zł, z czego ponad połowę stanowią środki z unijne.

MLS