Aktualności
Spodziewali się więcej

Spodziewali się więcej

Samorząd gminy otrzyma kolejną dotację na budowę kanalizacji sanitarnej. Jak podkreśla wójt Mariusz Osiak, gmina wnioskowała o wsparcie wartej ponad 11,5 mln zł inwestycji kwotą 8 mln zł.

Na opublikowanej właśnie liście projektów, zaakceptowanych do dofinansowania w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej, znalazł się jeden z dwóch złożonych przez gminę wniosków. Pozyskane 2 mln zł zostaną przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji w Wólce Świątkowej, Rolach i Krynce. Drugi z wniosków obejmował dofinansowanie budowy kanalizacji w Gołaszynie, Ławkach i Gręzówce. Jeśli nie zostanie on ostatecznie zaakceptowany, inwestycja będzie finansowana z preferencyjnej pożyczki w wysokości 12 mln zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pierwszej edycji RFIL gmina dostała przeszło 3 mln zł na budowę oczyszczalni ścieków w Gołaszynie. 

MLS