Region
Źródło: PIXABAY
Źródło: PIXABAY

Społeczne skutki pandemii

W minionym roku wzrosła liczba przypadków przemocy domowej i zgłoszeń do leczenia odwykowego - tak wynika z danych policji oraz miejskiego pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów uzależnień.

Kwestię społecznych i psychologicznych skutków pandemii poruszono podczas ostatniej sesji rady miasta. - Mamy świadomość, że sytuacja związana z epidemią wpływa na psychikę. Izolacja, strach, zaburzenie rytmu życia sprzyjają nasileniu sporów, zachowaniom konfliktowym i agresji wymierzonej wobec najbliższych - zwrócił uwagę Robert Chojecki, wiceprzewodniczący rady miasta. - Czy w związku z tym policja notuje wzrost przypadków przemocy domowej? Czy w tych obszarach wdrażany jest jakiś program przeciwdziałania? - dopytywał radny. Komendant miejski policji mł. insp. Andrzej Dziewulski przyznał, że w minionym roku odnotowano zauważalnie więcej przypadków przemocy domowej. Zaznaczył, że policja posiada też nowe narzędzia do walki z tym zjawiskiem i z nich korzysta.

– Zmieniły się przepisy i dzięki nim mamy możliwość odizolowania sprawcy przemocy od ofiary, wydając nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę – wyjaśnił komendant. – Stan epidemiczny związany z przymusową izolacją w domach wpływa na mieszkańców. Dobrze, że te przepisy zostały wprowadzone. Są nam pomocne w drastycznych sytuacjach – podkreślił A. Dziewulski, dodając, że w ostatnim czasie wszczęto też więcej procedur dotyczących „Niebieskiej karty”.

 

Coraz młodsi uzależnieni

Pełnomocnik prezydenta miasta ds. rozwiązywania problemów uzależnień również potwierdziła, że problemów związanych z przemocą czy uzależnieniami jest znacznie więcej niż w poprzednich latach. – W 2019 r. do miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych trafiło 19 zgłoszeń dotyczących przymusowego leczenia odwykowego. W ubiegłym roku było ich 50. Niepokoi również fakt, że są to coraz młodsze osoby: 20- i 30-latkowie, a nie jak dotychczas 40- i 50-latkowie – zwróciła uwagę Katarzyna Marciniak-Paprocka.

W związku z niepokojącymi statystykami pojawiły się głosy radnych dotyczące stworzenia w mieście izby wytrzeźwień. Jednak, zdaniem policji, jest to niecelowe, a w czasie pandemii wręcz niewskazane. Placówka taka wymaga bowiem obsady lekarsko-pielęgniarskiej, a całej służbie zdrowia brakuje dramatycznie rąk do pracy. Do tego dochodzi aspekt finansowy – koszt utworzenia i prowadzenia izby wytrzeźwień oszacowano na ok. 1 mln zł.

 

Aplikacje w przypadku przemocy

Co robi miasto, aby w tym trudnym czasie wspierać osoby zagrożone przemocą? – W ubiegłym roku zainaugurowaliśmy Siedlecką ścieżkę pomocową. Program polega na współpracy pomiędzy instytucjami udzielającymi pomocy osobom uzależnionym oraz prowadzącymi działania profilaktyczne – mówiła pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień. W ramach programu powstała ulotka informacyjna – dostępna także na stronie internetowej miasta – z wykazem instytucji udzielających pomoc. Ulotki przekazano wszystkim jednostkom pomocniczym, policji, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Siedlcach, szkołom. – W ramach szerzenia informacji, gdzie można uzyskać pomoc, wysyłaliśmy pisma do przychodni z informacją o istnieniu miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i lokalizacją placówek terapeutycznych, które świadczą nieodpłatnie pomoc osobom uzależnionym. W czasie epidemii nie były one zamknięte ani na jeden dzień. Jeśli nie było możliwości bezpośredniego spotkania, odbywało się one w trybie zdalnym – podkreśliła K. Marciniak-Paprocka. W ramach programu uruchomiono trzy aplikacje na telefon. Pierwsza z nich to „Twój parasol”. – Służy do powiadomienia policji bez wykonywania telefonu. Dzięki geolokalizacji wystarczy wcisnąć alert, wtedy policja dostaje zgłoszenie, że pod konkretnym adresem potrzebna jest interwencja dotycząca przemocy w rodzinie – tłumaczyła pełnomocnik. Aplikacja „Moja komenda” to z kolei wykaz dzielnicowych, a więc policjantów najbliższych miejscu zamieszkania, do których można bezpośrednio zadzwonić. Trzecia aplikacja dotyczy numeru alarmowego 112. W połowie kwietnia miasto ruszyło z antyprzemocową kampanią informacyjną.

HAH