Diecezja
Źródło: FOTO
Źródło: FOTO

Spotkanie nieba z ziemią

W niedzielę, 13 maja, w 95 rocznicę objawień fatimskich w parafii pw. Bożego Ciała w Siedlcach odbyła się uroczysta intronizacja relikwii bł. Hiacynty i Franciszka. To właśnie te dzieci wybrała Maryja, czyniąc je powiernikami ważnych dla świata i ludzkości tajemnic.

Na szczątki bł. pastuszków z Fatimy parafia czekała dwa lata. Są to kości Hiacynty i Franciszka, a więc relikwie pierwszego stopnia. – Dla naszej wspólnoty to duże wyróżnienie, zaszczyt, ale i zobowiązanie do bycia lepszym na co dzień oraz do pamiętania o fatimskim przesłaniu – mówi proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Siedlcach ks. kan. Stanisław Wojteczuk, podkreślając jednocześnie, że relikwie mają wartość wtedy, kiedy przypominają nam, że święty kroczył drogą wskazaną przez Boga.

Z Fatimy do Siedlec

Po raz pierwszy o możliwości sprowadzenia relikwii ks. Wojteczuk pomyślał podczas pielgrzymki do Fatimy, w którą wybrał się z okazji 20-lecia kapłaństwa. Kolejnym krokiem było utworzenie w kościele kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, gdzie przygotowano miejsce na doczesne szczątki najmłodszych w dziejach Kościoła błogosławionych. – Następnie wysłaliśmy do sanktuarium fatimskiego list. Pismo zawierało prośbę i obszerne uzasadnienie, dlaczego parafia chce mieć u siebie relikwie dzieci. Czekaliśmy na nie dość długo, bo dwa lata – opowiada proboszcz parafii pw. Bożego Ciała, która doczesne szczątki bł. Hiacynty i Franciszka otrzymała w roku dla wspólnoty szczególnym. W 2012 r., w sierpniu, parafia będzie obchodziła jubileusz 25-lecia swego istnienia.

Podwójna uroczystość

Intronizacja relikwii odbyła się 13 maja. Poprzedziły ją rekolekcje, które poprowadził diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Wojciech Hackiewicz. Przygotowując parafian do tego ważnego dnia, mówił o orędziu fatimskim, przypomniał życiorysy bł. Hiacynty i Franciszka. Tłumaczył, jak to możliwe, że dwoje dzieci, z których jedno zmarło nie dożywszy dziesięciu lat, a drugie w wieku prawie jedenastu lat, zdołało odznaczyć się cnotami tak heroicznymi, że zasłużyło na chwałę ołtarzy. Podkreślał, że w kulcie świętych najważniejsze jest to, żebyśmy uwierzyli w ich wstawiennictwo przed Bogiem i naśladowali ich życie.

Uroczystość zainaugurowała Msza św. o 9.00, której przewodniczył proboszcz parafii. Relikwiarz wniosły dzieci, które właśnie tego dnia po raz pierwszy miały przyjąć Chrystusa do swojego serca. Natomiast podczas Eucharystii o 11.00 odbyło się specjalne błogosławieństwo dzieci i kobiet w ciąży. W kazaniu ks. W. Hackiewicz mówił, że dzisiaj młodzi ludzie często świadomie rezygnują z posiadania potomstwa, argumentując, iż dziecko kosztuje zbyt wiele wyrzeczeń. – Dziecko to dar. Wracając do bł. Hiacynty i Franciszka, kiedyś zastanawiałem się, dlaczego w tak młodym wieku wyniesiono ich na ołtarze. Przecież nie zbudowały żadnego dzieła ewangelizacyjnego, nie pozostawiły żadnej nauki, mądrości. Dzisiaj wiem, że, powołując pastuszków z Fatimy do grona błogosławionych, Bóg chciał zwrócić uwagę nas, chrześcijan, na dziecko.

Dlatego musimy rozpocząć krucjatę macierzyństwa i ojcostwa – zaapelował ks. Hackiewicz, dodając, iż najlepszą inwestycją na przyszłość, starość jest kochająca się rodzina.

Po Mszy św. parafianie mogli uczcić szczątki dzieci fatimskich, które ustawiono obok ołtarza w specjalnym relikwiarzu. Jego kształt przypomina drzewo, na którym Maryja objawiła się pastuszkom w 1917 r. Na rewersie znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej, a po bokach wizerunki Franciszka, Hiacynty i Łucji. Relikwiarz jest dziełem artystów z Krakowa.

Gotowi na przyjęcie orędzia

– Sprowadzenie relikwii jest dopełnieniem całego procesu przygotowania parafii na przyjęcie orędzia fatimskiego i jego realizacji w życiu – zaznacza ks. kan. S Wojteczuk. – Obecność relikwii będzie w naszej wspólnocie żywa. Chcemy je czcić podczas mającego już wieloletnią tradycję w naszej parafii pierwszosobotniego nabożeństwa, którego idea tkwi właśnie w przesłaniu fatimskim. Istotą tego nabożeństwa jest zadośćuczynienie, czyli wynagrodzenie za grzechy, jakich dopuszczają się ludzie, także niewierzący, przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, a w konsekwencji przeciw Bogu – tłumaczy proboszcz parafii pw. Bożego Ciała.

Docelowym miejscem relikwii bł. Hiacynty i Franciszka będzie kaplica Matki Bożej Fatimskiej, która mieści się w bocznej nawie kościoła.

Warto podkreślić, iż w parafii znajdują się już doczesne szczątki św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Za każdą z tych relikwii, o czym często zapominamy, stoi historia osoby i spory kawałek dziejów Kościoła katolickiego.


Nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę

Zastanawiając się nad przyczyną faktu, iż Maryja objawia się dzieciom, w komentarzu teologicznym do III Tajemnicy Fatimskiej papież Benedykt XVI, jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, napisał następujące słowa: „(…) dzieci są uprzywilejowanymi adresatami takich objawień: ich umysł nie jest jeszcze zbyt zniekształcony, ich wewnętrzna zdolność postrzegania nie została jeszcze nadmiernie uszczuplona”. „Nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę” – odpowiada Jezus słowami psalmu 8 (w. 3) na zarzuty arcykapłanów i starszych, którzy oburzali się na dzieci wołające „hosanna!” (Mt 21,16).

Jolanta Krasnowska