Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Spotkanie z bł. Karoliną

28 lutego w kościele Najświętszego Zbawiciela w Rykach odbyło się czuwanie młodych, którego myślą przewodnią były słowa: „Błogosławieni miłością Bożą napełnieni”. Zebranym towarzyszyły relikwie i obraz bł. Karoliny Kózkówny.

Tego wieczoru zgromadziła się licznie młodzież nie tylko z ryckiej parafii, ale i z Okrzei, Kłoczewa, Żelechowa oraz Grabowa Szlacheckiego. Czuwanie rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył - wraz duszpasterzami z wymienionych parafii - ks. Tomasz Oponowicz, dekanalny duszpasterz młodzieży.

W homilii zwrócił uwagę, że bł. Karolina daje dowód wielkiej miłości do Boga i bliźniego, wyrażonej w służebności i ofierze swego życia. – Człowiek współczesny pragnie osiągnąć sukces życiowy, chce wygrać milion czy więcej i gra, nie licząc się z przegraną i utratą całego mienia… A dlaczego nie gra o niebo i nie walczy o świętość? Boi się poświęcić dla innych swój czas i zdolności, stając się w ten sposób bezdusznym egoistą. Mimo to nie potrafi odkryć, że nie jest sam. Nie chce zrzucić maski i odkryć prawdy, że żyje nie po to, by mieć, ale być, i to być szczęśliwym, czyli błogosławionym. Człowieku bądź świętym! – zachęcał ks. T. Oponowicz.

Uwielbienie i adoracja

Po Mszy św. rozpoczęło się czuwanie, w które zaangażowała się młodzież z KSM, Eucharystycznego Ruchu Młodych i kandydaci do sakramentu bierzmowania. Składało się ono z dwóch części: uwielbienia Stwórcy za dary, jakimi nas obdarza, tj. życie, wiarę, nadzieję, miłość oraz czystość, które na wzór błogosławionej mamy rozwijać i bronić. W teksty rozważań zostały wplecione pieśni, spoty – świadectwa, jak też pantomima przygotowana przez s. Agnieszkę Pyckę wraz z uczniami.

W drugiej części znalazło się miejsce na adorację Jezusa Eucharystycznego, wobec którego uczestnicy uświadamiali sobie swoją grzeszność, składając przed ołtarzem kamień swojej niewoli, zmartwień, bólu, słabości oraz prosząc o miłosierdzie dla siebie i innych. Adoracja zakończyła się błogosławieństwem i ucałowaniem relikwii Tej, która nigdy nie zwątpiła w Bożą opiekę i pomoc, przypieczętowując zaufanie ofiarą ze swojego życia na wzór Maryi.

„Nie jesteście samotni”

Czuwanie było dla wszystkich wielkim przeżyciem. – Cieszyło mnie to, że mogłam czuwać na modlitwie razem z moimi kolegami i koleżankami, którzy tak jak ja przygotowują się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Modlitwa nabierała szczególnego charakteru dzięki możliwości obcowania z relikwiami Karoliny Kózkówny – była ona patronką i dobrym duchem tego spotkania – zauważa Katarzyna Markiewicz. – Trudno znaleźć mi słowa, by opisać to, co się we mnie zadziało! – dodaje Łukasz Królik, dodając, że czeka na kolejne takie okazje i zapewniając, że chętnie zaangażuje się w przygotowanie.

S. A. Pycka spotkanie z bł. Karoliną w znaku jej relikwii odebrała jako umocnienie i łaskę. – Udzielił mi jej Pan, aby modlić się przez jej wstawiennictwo o wierność ślubowi czystości i niepodzielną miłość do Chrystusa, mojego Oblubieńca – podsumowuje. – Nieopisaną radość sprawili mi też moi uczniowie – kandydaci do sakramentu bierzmowania, którzy całkowicie poświęcili się przygotowaniu pantomimy na ten wieczór. Efekt okazał się perfekcyjny, ale co najważniejsze, zostali na czuwaniu do końca, głośno wielbiąc Pana śpiewem i modlitwą. Jestem ogromnie wdzięczna Bogu i ks. Tomaszowi Oponowiczowi – pomysłodawcy wydarzenia, za ten czas! – mówi s. Agnieszka.

Jako pamiątkę modlitewnego czuwania każdy uczestnik otrzymał obrazek bł. Karoliny, folder ze wskazaniami patronki młodzieży na życie oraz różaniec, które mają przypominać o tym czasie łaski i uświadamiać młodemu człowiekowi prawdę wyrażoną przez bł. Jana Pawła II: „Wiedzcie, że nie jesteście samotni. Towarzyszy wam Ktoś, kto was nigdy nie zawiedzie. Chrystus rozumie najtajniejsze pragnienia waszego serca. On czeka na waszą miłość i na wasze świadectwo”.

XTO

(xaa)