Aktualności
Sprawdzają deklaracje

Sprawdzają deklaracje

Łukowscy urzędnicy rozpoczęli weryfikację deklaracji śmieciowych. Akcja ma na celu sprawdzenie, czy złożone w urzędzie dokumenty są zgodne z rzeczywistą liczbą osób zamieszkującą gospodarstwo domowe.

Dane z deklaracji mają być porównywane przede wszystkim z informacjami zawartymi w ewidencji ludności, a także weryfikowane na podstawie odczytów wodomierzy przy założeniu, że średnie miesięczne zużycie wody wynosi od 2,4 do 3,0 m3 na mieszkańca. Urzędnicy informują, że rozbieżności miedzy stanem faktycznym a zapisami w dokumentach skutkować mogą wydaniem decyzji administracyjnej, nakładającej konieczność zapłaty zaległych opłat oraz należnych odsetek. Jednocześnie magistrat przypomina, że w przypadku zmiany liczba osób zamieszkujących nieruchomość, jej właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację śmieciową do 10 dnia następnego miesiąca od daty wystąpienia zmiany. 

MLS