Rozmaitości
Źródło: A
Źródło: A

Sprawdzili swoje umiejętności

Ratownicy z całego kraju pokazali swoje umiejętności podczas IV Otwartych Mistrzostw Mazowsza w Ratownictwie Medycznym. Najlepsza okazała się załoga reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Warszawie.

Do zawodów zakwalifikowały się 22 brygady – podstawowe i specjalistyczne zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego, a także zespoły innych jednostek ratownictwa medycznego (ALS). Mistrzostwa to okazja do sprawdzenia znajomości standardów postępowania medycznego w różnych sytuacjach i okolicznościach. Nocne zmagania z efektami masowego wypadku, interwencje na wodzie, pomoc w przypadkach zagrożenia życia, akcje ratowania dzieci – to część zadań, z jakimi musiało zmierzyć się 77 ratowników.

Debata o ratownictwie

Oficjalne otwarcie mistrzostw odbyło się 9 maja w Centrum Kultury i Sztuki. Wzięli w nim udział m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, prezydent Wojciech Kudelski, przewodniczący rady miasta Piotr Karaś, poseł Krzysztof Borkowski, senator Waldemar Kraska, a także przedstawiciele samorządów z całego regionu. Gościem specjalnym podczas otwarcia był Czesław Lang, dyrektor generalny wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, który podpisał umowę ze Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „RM Meditrans”. Zgodnie z nią siedlecki zespół przez pięć kolejnych lat będzie sprawował opiekę medyczną nad kolarzami największego polskiego wyścigu kolarskiego.

Pierwszy dzień mistrzostw upłynął na panelu naukowym poświęconym wykorzystaniu nowych technologii i rozwiązań w ratownictwie medycznym. Jego uczestnicy debatowali m.in. na temat systemu państwowego ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej na Mazowszu, nowych możliwości systemu wspomagania dowodzenia w zakresie elektronicznej karty zlecenia wyjazdu, czy też transmisji danych z karetki. W trakcie zawodów ratownicy mogli również pogłębić swoją wiedzę z zakresu medycyny ratunkowej poprzez uczestnictwo w licznych warsztatach.

Umiejętności w praktyce

Zmagania ratowników rozpoczęły się w nocy. Pierwszą konkurencję przeprowadzono na stadionie. Miała ona na celu pomoc w zdarzeniu masowym z dużą liczbą poszkodowanych w wybuchu na trybunach. Natomiast w dzień na ratowników czekały kolejne zadania. Nad zalewem musieli sobie poradzić z przypadkiem zasłabnięcia na łodzi, pomocą ofiarom wypadku drogowego, a także postępowaniem w przypadku porażenia prądem.

Nie zapomniano także o mieszkańcach, na których czekało szereg atrakcji, m.in.: pokazy ratownictwa medycznego, udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach, badanie ciśnienia krwi i poziomu cukru oraz parada ambulansów przez miasto.

Mistrzostwa rozstrzygnięto 11 maja. W końcowej klasyfikacji zespołów najwięcej punktów zebrała reprezentacja warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Drugie miejsce zajęła Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans Warszawa, a trzecie – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Olsztyn.

Mistrzostwa Mazowsza w Ratownictwie Medycznym są jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski. Pierwszych dziesięć zespołów z najlepszymi wynikami zostało zakwalifikowanych do finału, który odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu.

KO