Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Sprawniej i wygodniej

19 stycznia w Białej Podlaskiej oficjalnie oddano do użytku dwa turbinowe ronda. Taka formuła skrzyżowania upłynnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo podróżujących.

Ronda powstały na skrzyżowaniu DK nr 2 z al. Solidarności i ul. Terebelską. Inwestycja była współfinansowana z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 i kosztowała ponad 9 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 1,1 mln euro. - Te ronda są potrzebne nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale także naszym przyjaciołom z Białorusi. Takie rozwiązania są powszechne w Europie i na świecie. Coraz większą popularność zdobywają także w Polsce. Mają zaletę, że maksymalnie ograniczają możliwość kolizji i upłynniają ruch w obydwu osiach - podkreślał podczas otwarcia prezydent miasta Michał Litwiniuk. Budową zajęły się bialskie przedsiębiorstwa. Prace trwały dwa lata. W tym samym czasie w partnerskim mieście Brześć dokonano przebudowy siedmiu skrzyżowań. Dodatkowo, powstające tam centrum zarządzania ruchem wyposażono w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

Vadim Kravczuk, zastępca mera Brześcia, zaznaczył, że wynikające z projektu działania po stronie polskiej i białoruskiej przyczynią się do rozwoju obu miast. – Nowe obiekty drogowe usprawnią ruch i przemieszczanie się. Bialskie ronda powstały na trasie łączącej nasze miasta. Wierzę, że to nie koniec współpracy. Myślę, że w przyszłości będziemy realizować jeszcze wiele takich projektów – wyraził nadzieję V. Kravczuk.

Z kolei Tomasz Jędrzejewski, zastępca kierownika wspólnego sekretariatu technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, zauważył, że bialski projekt został zrealizowany bardzo sprawnie. – Pomimo zagrożenia pandemicznego i związanych z nimi trudnych warunków obyło się bez opóźnień. Po stronie białoruskiej prace również przebiegły efektywnie – potwierdził T. Jędrzejewski. – Do niedawna w tym miejscu tworzyły się korki, a samochody stojące w kolejkach blokowały miasto. Teraz ruch jest płynny, po rondzie jednocześnie porusza się po kilka pojazdów – zauważył Eugeniusz Izdebski, prezes PW Budomex.

 

Trzeba umieć

To pierwsze tego typu ronda w Białej Podlaskiej i regionie. Niestety, nie wszyscy znają jeszcze zasady poruszania się po takich obiektach. Rondo turbinowe ma dwa lub więcej pasów ruchu. Jego organizacja wymaga od kierującego dokonania wyboru kierunku jazdy przed wjazdem na rondo, a także właściwego pasa ruchu. To szczególnie ważne, gdyż przez wysepki i separatory kanalizujące ruch nie ma później możliwości zmiany pasa z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie.

W oficjalnym oddaniu rond uczestniczyły władze miast Biała Podlaska i Brześć. Nie zabrakło także konsula Białorusi, wicewojewody lubelskiego i przedstawicieli przedsiębiorstw, które wykonały inwestycję. Teraz czas na nadanie nazw obu obiektom. Radni klubu Biała Samorządowa złożyli już stosowne projekty uchwał. Proponują, by skrzyżowanie DK nr 2 z al. Solidarności nosiło nazwę „Rondo Unii Europejskiej”. Drugie skrzyżowanie tejże drogi z ul. Terebelską chcą nazwać „Rondem Praw Kobiet”.

 

Wyjaśnienie pomysłu

Skąd takie pomysły? Tłumaczą, że Biała Podlaska jest jednym z większych beneficjentów środków pozyskiwanych z UE, które pozwoliły na rozwój i wyższy poziom życia mieszkańców miasta. „Nazwanie tego węzła komunikacyjnego «Rondem Unii Europejskiej» jest niezwykle symboliczne, jak również jest wyrazem dumy z przynależności do rodziny państw opartych o uniwersalne wartości” – piszą w uzasadnieniu.

Z kolei odniesienie do praw kobiet związane jest ze 102 rocznicą uzyskania przez kobiety praw wyborczych (obchodzoną w 2020 r.). „Prawa kobiet nie powinny dzielić. Są potwierdzone w polskim i europejskim prawodawstwie. Nazwanie skrzyżowania ulicy Terebelskiej z DK2 «Rondem Praw Kobiet» będzie niezwykle wymownym poparciem dążenia kobiet do zrównania ich praw, jak również uznaniem roli, jaką nasze matki, żony, siostry wypełniają w życiu społeczno-gospodarczym Białej Podlaskiej” – tłumaczą rani z Białej Samorządowej. Decyzja o przyjęciu tych propozycji leży w gestii rady miasta.

AWAW