Aktualności
Stała praca, przyzwoita płaca

Stała praca, przyzwoita płaca

Mazowiecka policja zachęca do wstępowania w jej szeregi. Miejsca pracy czekają w wielu komendach. W sumie w 2016 r. garnizon chce przyjąć 225 nowych funkcjonariuszy.

Nabór zaczyna się już w marcu – na zatrudnienie liczyć może na początek 70 osób. Jednak rekrutacja będzie odbywać się na bieżąco. W czerwcu policja planuje przyjąć 51 kandydatów, we wrześniu – 56, a w listopadzie 68. 
Praca czeka m.in. w: Siedlcach, Radomiu, Płocku, Ostrołęce, Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.
Służbę w policji może pełnić m. in. obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.
Mieszkańcy regionu zainteresowani przyjęciem do służby w policji powinni osobiście złożyć w komendzie wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby w policji, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B), kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów, pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./).
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie lub ze strony internetowej www.policja.pl. Tam też znajdują się wszelkie inform

MD