Aktualności
Stań do konkursu!

Stań do konkursu!

Jeszcze do 16 października przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do konkursu „Rolnik Lubelszczyzny 2017”.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego od co najmniej dwóch lata, są płatnikami podatku rolnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz nie brali udziału w dwóch poprzednich edycjach imprezy. Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, uprawa i hodowla roślin ozdobnych). Oprócz tytułu „Rolnik Lubelszczyzny 2017” zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy. Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie mają zarówno sami zainteresowani, jak i inne osoby fizyczne oraz podmioty, w tym: samorządy lokalne, instytucje około rolnicze (grupy, stowarzyszenia, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników). Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć na stronach internetowych organizatorów pod adresami: www.rolniklubelszczyzny.pl lub www.lubelskie.pl. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce 7 grudnia podczas Targów Sadowniczych Best Berries organizowanych w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Targów Lublin S.A.

MLS