Aktualności
Stare-nowe gospodarstwo

Stare-nowe gospodarstwo

Wystartował konkurs ph. „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”. To już XVI edycja przedsięwzięcia, które kierowane jest do młodzieży szkół średnich z całej Polski.

Projektowi, który powstał we współpracy Polskiej Fundacji im. R. Schumana, Fundacji Konrada Adenauera oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, honorowo patronuje ministerstwo rolnictwa. Inicjatywa ma na celu popularyzację i pogłębianie wiedzy o rolnictwie wśród młodzieży, a także zachęcanie jej do poszukiwania innowacyjnych metod rozwijania gospodarstw. Konkurs przynosi korzyści również szkołom wyższym o profilu rolniczym, bowiem stwarza doskonałą okazję do poszukiwania najlepszych kandydatów na studia. Samych zainteresowanych z kolei ucieszy fakt, że nagrodą główną jest prawo do studiowania na dowolnej uczelni rolniczej, na wybranym przez siebie kierunku studiów. Indeks czeka! Co zrobić, by móc o niego zawalczyć?

Kreatywni i zdolni poszukiwani

Zadaniem uczestników konkursu ph. „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” jest opracowanie projektu modernizacji wybranego gospodarstwa rolnego. Zadanie nie jest łatwe, zatem w przygotowywaniu projektu trzeba wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem. Przede wszystkim jednak potrzebna jest pasja i ogromne zamiłowanie do rolnictwa!

Na stronie internetowej www.schuman.pl zostały zamieszczone szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe. Ale nie tylko. Znajdziemy tam bowiem również wiele podpowiedzi i wskazówek, które pomogą w przygotowaniu konkursowej pracy. Jej objętość nie powinna przekraczać 50 stron.

W zmaganiach mogą wziąć udział uczniowie klas przedmaturalnych i maturalnych. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. W konkursie nie będą przyjmowane prace grupowe.

W dwóch etapach

Rywalizacja przebiegać będzie dwuetapowo. Pierwsza część polega na przygotowaniu przez uczestnika projektu modernizacji dowolnego, rzeczywiście istniejącego gospodarstwa rolnego. Pierwszy etap konkursu przeprowadzają regionalne komisje, powoływane przez rektorów poszczególnych uczelni rolniczych. W drugiej fazie konkursowej, finałowej, autorzy najlepszych prac muszą zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Na tym etapie centralna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli komisji regionalnych będzie przeprowadzać z kandydatami dyskusje na temat przygotowanych przez nich projektów.

Zainteresowani udziałem muszą przyswoić sobie dwa główne terminy – do 22 lutego 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres regionalnej komisji konkursowej, właściwej dla miejsca szkoły uczestnika konkursu (wykaz komisji regionalnych dostępny jest na stronie fundacji), należy przesłać dwa egzemplarze pracy konkursowej, które będą rozpatrywane w pierwszym etapie. Finałowe zmagania nastąpią natomiast 11 kwietnia 2013 r. W maju zaplanowano oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

GU