Diecezja
Źródło: W
Źródło: W

Stawać się coraz bardziej człowiekiem

29 września w budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach świętowano wyjątkowy jubileusz.

95 rocznica założenia Gimnazjum i Liceum Biskupiego oraz 20-lecie reaktywowania szkoły jako I KLO im. Świętej Rodziny w Siedlcach zgromadziły wielu absolwentów i sympatyków szkoły. Na uroczystość przybyło również wielu kapłanów, samorządowców i dyrektorów siedleckich szkół. Gości przywitał ks. Jacek Świątek, dyrektor szkoły. - Każdy jubileusz pozwala dostrzec całość tego, co w codzienności jawi się tylko jako przepływ minut i godzin. Jubileusz pozwala z jednej strony powrócić do źródła, z którego można zaczerpnąć ponownie ożywczej wody, z drugiej zaś strony z nadzieją pozwala spojrzeć w nieznaną przyszłość - powiedział. W swoim wystąpieniu podkreślił również, że szkoła to przede wszystkim ludzie: - Skarbem szkoły nie są takie czy inne oprzyrządowania bądź możliwości, ale skarbem są uczniowie - podkreślił. - Istotą szkolnictwa katolickiego jest nie tylko dawanie solidnego wykształcenia i wychowanie rzetelnych i prawych obywateli, ale przede wszystkim tworzenie wspólnoty, w której każdy człowiek może stawać się coraz bardziej człowiekiem - dodał.

W uroczystości wzięli udział zarówno absolwenci współczesnego I KLO, jak i dawnego Gimnazjum Biskupiego tzw. Biskupiaka. Wśród nich byli m.in.: ks. Aleksander Kucharczuk, Bolesław Sakowicz, ks. prał. Henryk Rzeszotek, ks. prał. Józef Koszeluk, ks. infułat Kazimierz Korszniewicz, ks. prał. Henryk Wierzejski, Jan Ługowski, ks. prał. Tadeusz Osiński, Ludwik Przesmycki, ks. kan. Stanisław Karwowski, Tadeusz Małecki, Czesław Pietrasik, ks. Zbigniew Szczepańczuk, Leon Głuchowski, ks. Jan Toczyski.

 

Jubileuszowa publikacja

W trakcie spotkania dyrektor I KLO odczytał listy gratulacyjne od prezydenta Andrzeja Dudy, który objął patronat honorowy nad wydarzeniem, oraz list od premiera Mateusza Morawieckiego. Uczniowie zaprezentowali koncert słowno-muzyczny nawiązujący do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentowane pieśni i wiersze dostarczyły wielu wzruszeń i były dopełnieniem całej uroczystości. Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację przygotowaną przez dr. Rafała Dmowskiego, historyka z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dotyczącą historii szkoły. Naukowiec omówił swoją najnowszą publikację „Pod opieką Świętej Rodziny. Od Podlaskiego Liceum Biskupiego do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 1923-2018”, która ukazała się specjalnie na rocznicę szkoły. Współautorką publikacji jest Dorota Cabaj, absolwentka I KLO.

 

Wspomnienia uczniów

Istotną częścią sobotniego spotkania była możliwość wysłuchania wspomnień z lat szkolnych. Podzielili się nimi ks. inf. K. Korszniewicz, absolwent ostatniego rocznika Biskupiaka, oraz Dominika Tchórzewska, absolwentka jednego z pierwszych roczników I KLO. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie klasowe z wychowawcami. Jubileusz rozpoczęła Msza św. w siedleckiej katedrze, a zakończył bal absolwentów.

Monika Król